جداساز CPI
در تاریخ 1 دسامبر 15

چربی گیر CPI تصفیه آب و فاضلاب تصفیه لجن های صنعتی

جداساز CPI ( چربی گیر CPI )

جداساز CPI ( چربی گیر CPI ) روشی فیزیکی است که برای جداسازی ذرات کوچک و سبک نفت و روغن از آب طراحی شده است.

ادامه محتوا
جداساز DAF
در تاریخ 30 نوامبر 15

جداساز DAF شناورسازی با هوای محلول

سیستم شناورسازی با هوای محلول ( DAF )

جداساز DAF ( جدا سازی با هوای محلول ): فاضلاب‌ها و سیالات صنعتی شامل ذرات چربی و روغن و مواد نفتی شناور و ذرات ریز می‌باشند و این ذرات به دلیل کم بودن جرم حجمی و سبک بودن به وسیله روش‌های متداول ته نشینی برای جداسازی ته نشین نشده و جداسازی آن ها با ته نشینی میسر نیست. این دستگاه با استفاده از هوای فشرده و محلول ذرات معلق را شناور کرده و به وسیله ی پاروئک های موجود در سطح ذرات شناور شده را از روی سیال جدا می کند.

ادامه محتوا