در تاریخ 12 جولای 16

My Account

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_overlay=”” back_video=”” video_settings=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”3/4″][woocommerce_my_account][/woocommerce_my_account][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”btTextIndent” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”btTextIndent” highlight=”btHighlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”Need help?” headline=”Free support” headline_size=”small” dash=”no” subheadline=”Holisticly predominate extensible testing procedures for reliable supply chains.” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_button text=”MORE DETAILS” icon=”fa_f061″ url=”#” target=”no_target” style=”Outline” icon_position=”Right” color=”Normal” size=”Small” width=”Normal” el_class=”” el_style=””][/bt_button][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topMediumSpaced” bottom_spaced=”bottomMediumSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_overlay=”” back_video=”” video_settings=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_icon icon=”s7_e647″ icon_title=”Try our demo account – Username: test , Password: test” icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAccentColor” icon_size=”btIcoSmallSize” icon_outline=”” url=”” target=”no_target” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

بازرگانی روشن سحاب یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۹
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶