دستگاه پلیمر ساز
در تاریخ 26 دسامبر 20

دستگاه پلیمر ساز ( تهیه و تزریق پلی الکترولیت )

دستگاه پلیمر ساز ( تهیه و تزریق پلی الکترولیت ) 

کاربرد دستگاه پلیمر ساز ( تهیه و تزریق پلی الکترولیت ) :

لخته سازی یکی از مراحل مهم تصفیه لجن در تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی است.

ادامه محتوا
جداساز CPI
در تاریخ 1 دسامبر 15

چربی گیر CPI تصفیه آب و فاضلاب تصفیه لجن های صنعتی

جداساز CPI ( چربی گیر CPI )

جداساز CPI ( چربی گیر CPI ) روشی فیزیکی است که برای جداسازی ذرات کوچک وسبک نفت و روغن از آب طراحی شده است.

ادامه محتوا
جداساز DAF
در تاریخ 30 نوامبر 15

جداساز DAF شناورسازی با هوای محلول

سیستم شناورسازی با هوای محلول ( DAF )

جداساز DAF ( جدا سازی با هوای محلول ) : فاضلاب‌ها و سیالات صنعتی شامل  ذرات چربی و روغن و مواد نفتی شناور و ذرات ریز می‌باشند و این ذرات به دلیل کم بودن جرم حجمی و سبک بودن به وسیله روش‌های متداول ته نشینی برای جداسازی ته نشین نشده و جداسازی آن ها با ته نشینی میسر نیست. این دستگاه با استفاده از هوای فشرده و محلول ذرات معلق را شناور می کند و به وسیله ی پاروئک های موجود در سطح ذرات شناور شده را از روی سیال جدا می کند.

ادامه محتوا