دستگاه پلیمر ساز
در تاریخ 26 دسامبر 20

دستگاه پلیمر ساز ( تهیه و تزریق پلی الکترولیت )

دستگاه پلیمر ساز ( تهیه و تزریق پلی الکترولیت ) 

کاربرد دستگاه پلیمر ساز ( تهیه و تزریق پلی الکترولیت) :

لخته سازی یکی از مراحل مهم تصفیه لجن در تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی است.

ادامه محتوا
بایو فیلتر
در تاریخ 4 نوامبر 20

بایو فیلتر ®Monafil بو زدا (حذف بو)

بایو فیلتر ®Monafil ( بو زدا حذف بو ) یک سیستم مهندسی شده برای تصفیه میزان جریان بالا با مقادیر کم تا متوسط H2S ،VOC، آمونیاک، سولفور و نیتروژن است.

ادامه محتوا
اسکرابر خشک
در تاریخ 4 نوامبر 20

اسکرابر خشک ( Dry Scrubber ) حذف بو بو زدا

اسکرابر خشک ( حذف بو بو زدا ) ساخت شرکت Airclean، اسکرابر خشک ( حذف بو بو زدا ) براساس استفاده همزمان از جذب هسته ای و اکسیداسیون شیمیایی طراحی می شود.

ادامه محتوا
اسکرابر مرطوب
در تاریخ 3 نوامبر 20

اسکرابر مرطوب ( Wet Scrubber )

اسکرابر مرطوب ( Air-Sol ) ساخت شرکت Airclean Italy، اساس کارکرد این سیستم تماس ذرات آلاینده گاز (مواد ارگانیک، مواد غیر ارگانیک و غبار ) با مایع تصفیه کننده است.

ادامه محتوا
دانه گیر
در تاریخ 27 اکتبر 20

پل دانه گیر و چربی گیر پیش تصفیه فاضلاب

پل دانه گیر و چربی گیر

شرکت EMO از پیشگامان طراحی و تولید تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب است. از بدو تاسیس تاکنون (سال 1985) این شرکت هزاران پروژه در 5 قاره جهان انجام داده است.

مدل OMEGA GRP برای نصب در کانال های مربعی، در بخش پیش تصفیه تصفیه خانه های فاضلاب طراحی شده است.

این تکنولوژی جهت تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی که محتوی چربی و دانه و جداسازی آن ها که برای محافظت از پروسه تصفیه بیولوژیکی پایین دست تصفیه خانه اهمیت دارد توسعه پیدا کرده است.

ادامه محتوا
جداساز CPI
در تاریخ 1 دسامبر 15

چربی گیر CPI تصفیه آب و فاضلاب تصفیه لجن های صنعتی

جداساز CPI ( چربی گیر CPI )

جداساز CPI ( چربی گیر CPI ) روشی فیزیکی است که برای جداسازی ذرات کوچک و سبک نفت و روغن از آب طراحی شده است.

ادامه محتوا
جداساز DAF
در تاریخ 30 نوامبر 15

جداساز DAF شناورسازی با هوای محلول

سیستم شناورسازی با هوای محلول ( DAF )

جداساز DAF ( جدا سازی با هوای محلول ): فاضلاب‌ها و سیالات صنعتی شامل ذرات چربی و روغن و مواد نفتی شناور و ذرات ریز می‌باشند و این ذرات به دلیل کم بودن جرم حجمی و سبک بودن به وسیله روش‌های متداول ته نشینی برای جداسازی ته نشین نشده و جداسازی آن ها با ته نشینی میسر نیست. این دستگاه با استفاده از هوای فشرده و محلول ذرات معلق را شناور کرده و به وسیله ی پاروئک های موجود در سطح ذرات شناور شده را از روی سیال جدا می کند.

ادامه محتوا
اسکرپر زنجیری
در تاریخ 29 نوامبر 15

اسکرپر (پل) زنجیری جمع آوری لجن تصفیه فاضلاب

 اسکرپر زنجیری 

اسکرپر زنجیری در تصفیه خانه های آب و فاضلاب جهت جمع آوری لجن ته نشین شده و یا کف شناور استفاده می شود. این اسکرپر ها در تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی نیز کاربرد دارند.

ادامه محتوا