در تاریخ 26 اکتبر 16

Our Expertize

[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_overlay=”” back_video=”” video_settings=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”2/3″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”EMBED CHART” headline=”Stratetigic Analytics” headline_size=”large” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text]

[/bt_text][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”btDoublePadding” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”btHighlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”1331″ el_class=”btLightSkin” el_style=””][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”ADVANCED SERVICE” headline=”Data Analytics” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”Quickly maximize timely deliverables for real-time maintain schemas. Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. ” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”cs_f127″ icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAccentColor” icon_size=”btIcoBigSize” url=”” headline=”Vision to Plan” dash=”” text=”Completely synergize resource taxing relationships via premier niche markets. ” el_class=”” el_style=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”cs_f11e” icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAccentColor” icon_size=”btIcoBigSize” url=”” headline=”Plan to Market” dash=”” text=”Holisticly predominate extensible testing procedures for reliable supply chains. ” el_class=”” el_style=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_service icon=”cs_f148″ icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAccentColor” icon_size=”btIcoBigSize” url=”” headline=”Market to Growth” dash=”” text=”Energistically scale future-proof core competencies vis-a-vis experiences. ” el_class=”” el_style=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomExtraSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_button text=”LEARN MORE” icon=”fa_f061″ url=”” target=”no_target” style=”Filled” icon_position=”Right” color=”Accent” size=”Medium” width=”Full” el_class=”” el_style=””][/bt_button][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_icon icon=”dv_f112″ icon_title=”” icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAccentColor” icon_size=”btIcoBigSize” url=”” target=”no_target” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”VISION TO PLAN” headline=”” headline_size=”medium” dash=”no” subheadline=”Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits.” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_icon icon=”dv_f15b” icon_title=”” icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAccentColor” icon_size=”btIcoBigSize” url=”” target=”no_target” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”PLAN TO MARKET” headline=”” headline_size=”medium” dash=”no” subheadline=”Capitalise on low hanging fruit to identify a ballpark value. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. ” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_icon icon=”dv_f14c” icon_title=”” icon_type=”btIcoDefaultType” icon_color=”btIcoAccentColor” icon_size=”btIcoBigSize” url=”” target=”no_target” el_class=”” el_style=””][/bt_icon][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”MARKET TO GROWTH” headline=”” headline_size=”medium” dash=”no” subheadline=”Leverage agile frameworks to provide a synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster thinking.” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”1973″ back_color=”” back_overlay=”” back_video=”” video_settings=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” parallax=”0.8″ parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”SHOW IT” headline=”Show More Skills” headline_size=”large” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][bt_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”” headline=”” headline_size=”large” dash=”no” subheadline=”Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas. Dramatically maintain clicks-and-mortar solutions without functional solutions.” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text]

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed revolutionary ROI. Capitalise on low hanging fruit to identify a ballpark value. Override the digital divide with additional clickthroughs from immersion along base benefits DevOps.

[/bt_text][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”VISION” headline=”” headline_size=”small” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_percentage_bar text=”” percentage=”100″ bar_color=”” bar_style=”Filled” el_class=”” el_style=””][/bt_percentage_bar][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”PLAN” headline=”” headline_size=”small” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_percentage_bar text=”” percentage=”90″ bar_color=”” bar_style=”Filled” el_class=”” el_style=””][/bt_percentage_bar][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”GROWTH” headline=”” headline_size=”small” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_percentage_bar text=”” percentage=”80″ bar_color=”” bar_style=”Filled” el_class=”” el_style=””][/bt_percentage_bar][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” skin=”accent” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_overlay=”” back_video=”” video_settings=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”right” vertical_align=”btBottomVertical” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomExtraSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”3/4″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”CONTACT US & LEARN MORE ABOUT US” headline=”Looking for a reliable & stable partner?” headline_size=”large” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][bt_column width=”1/4″ align=”right” vertical_align=”btBottomVertical” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_button text=”CONTACT US” icon=”no_icon” url=”” target=”no_target” style=”Outline” icon_position=”Right” color=”Normal” size=”Medium” width=”Normal” el_class=”” el_style=””][/bt_button][bt_hr top_spaced=”topExtraSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_overlay=”” back_video=”” video_settings=”” back_video_mp4=”” back_video_ogg=”” back_video_webm=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/2″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”btNoPadding” animation=”animate animate-fadein” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_image image=”2308″ caption_text=”” caption_title=”” show_titles=”no” size=”boldthemes_large_square” shape=”square” url=”” target=”_self” el_class=”” el_style=”” hover_type=”btDefaultHoverType”][/bt_image][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”btMiddleVertical” border=”no_border” cell_padding=”btDoublePadding” animation=”animate animate-fadein” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”” headline=”Skills & Experience” headline_size=”large” dash=”bottom” subheadline=”Capitalise on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. ” el_class=”” el_style=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text]

Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies. Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing.

[/bt_text][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_row_inner el_class=”” el_style=”max-width: 530px;”][bt_column_inner width=”1/2″][bt_image image=”2225″ caption_text=”” caption_title=”” show_titles=”no” size=”boldthemes_small” shape=”square” url=”#” target=”_self” el_class=”” el_style=””][/bt_image][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomExtraSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text]

Value added activity

[/bt_text][/bt_column_inner][bt_column_inner width=”1/2″][bt_image image=”2399″ caption_text=”” caption_title=”” show_titles=”no” size=”boldthemes_small” shape=”square” url=”#” target=”_self” el_class=”” el_style=””][/bt_image][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomExtraSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text]

Leverage agile

[/bt_text][/bt_column_inner][/bt_row_inner][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

بازرگانی روشن سحاب یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۹
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶