در تاریخ 30 نوامبر 15

جداساز DAF شناورسازی با هوای محلول

جداساز DAF
سیستم شناورسازی با هوای محلول ( DAF )

جداساز DAF ( جدا سازی با هوای محلول ) : فاضلاب‌ها و سیالات صنعتی شامل  ذرات چربی و روغن و مواد نفتی شناور و ذرات ریز می‌باشند و این ذرات به دلیل کم بودن جرم حجمی و سبک بودن به وسیله روش‌های متداول ته نشینی برای جداسازی ته نشین نشده و جداسازی آن ها با ته نشینی میسر نیست. این دستگاه با استفاده از هوای فشرده و محلول ذرات معلق را شناور می کند و به وسیله ی پاروئک های موجود در سطح ذرات شناور شده را از روی سیال جدا می کند.

جداساز DAF ( جدا سازی با هوای محلول ) به صورت کاملا پکیج شده ساخته و برای پروژه سفارشی سازی می شود.

استفاده از جدا ساز DAF ( جدا ساز با هوای محلول ) در تانک های نیز بتنی ممکن بوده و در این صورت فقط قسمت های داخلی سیستم ارائه خواهد شد.

سیستم جدا ساز DAF ( جدا سازی با هوای محلول ) یک پیش تصفیه مناسب برای حذف ذرات جامد ، چربی ، نفت ، گیریس و دیگر ذرات شناور در سیال است.

با استفاده از سیستم لخته سازی درکنار DAF ( جدا سازی با هوای محلول ) ضریب حذف ذرات بهبود پیدا می کند.

این دستگاه می تواند به عنوان تغلیظ کننده لجن ، جدا کننده نفت از سیال و تصفیه نهایی استفاده شود.

مزایا سیستم DAF ( جدا ساز با هوای محلول ) :
 • مناسب تصفیه فاضلاب های بسیار آلوده
 • استفاده از اسکیمر و تغلیظ لجن استاتیکی که غلظت لجن خروجی را بالا می برد.
 • مجهز به سیستم هوادهی خود تمیز شونده جهت جلوگیری از گرفتگی
 • تعمیر نگه داری بسیار ساده
 • هزینه راهبری بسیار اندک
 • جداسازی ذرات شناور و ته نشین شده
 • DAF های مستطیلی برای فاضلاب های با آلودگی بالا ( تا 10،000 PPM ) قابل استفاده است.
 • این سیستم از جنس استینلس استیل مقاوم در برابر خوردگی ساخته می شود.
 • جداسازی همزمان ذرات ته نشین شونده و شناور شده
 • مجهز به سیستم خود تمیز شونده غیر قابل گرفتگی
کاربرد سیستم جداساز DAF ( جدا سازی با هوای محلول ) :
 • صنایع نفتی
 • تصفیه خانه های آب
 • صنایع تولید فلزات
 • صنایع تولید سرامیک
 • صنایع تولید مواد غذایی
 • صنایع تولید مواد پارچه
 • صنایع تولید مواد اولیه ی کاغذ
 • صنایع پتروشیمی
 • صنایع آبزیان
 • صنایع لبنی و کشتارگاه ها
 • صنایع داروسازی

ظرفیت جدا ساز با هوای محلول : 5-1000 مترمکعب در ساعت

انواع مدل های جداسازDAF ( جدا سازی با هوای محلول ): 

جدا ساز DAF مدل GAMMA ( جدا سازی با هوای محلول ) :

جداساز DAF ( جدا سازی با هوای محلول ) مدل GAMMA  برای تصفیه جریان های بزرگ با آلودگی نسبتا زیاد طراحی شده است. جداساز DAF ( جدا سازی با هوای محلول ) مدل GAMMA  مناسب مرحله پیش تصفیه برای جداسازی ذرات جامد ، نفت ، روغن و دیگر ذرات شناور در تصفیه خانه های فاضلاب است. با استفاده همزمان از این مدل DAF و سیستم های لخته سازی کیفیت پساب خروجی از دستگاه در تصفیه خانه های فاضلاب بسیار بالا می رود. 

با اندکی تغییر از این جداساز ( جدا سازی با هوای محلول ) ، DAF میتواند به عنوان تغلیظ کننده لجن ، جداساز نفت و تصفیه نهایی استفاده شود.

مزایای جداساز DAF مدل GAMMA ( جدا سازی با هوای محلول ) :
 • مناسب سیال هایی با آلودگی بالا 
 • ساخته شده از فولاد ضد زنگ
 • اسکیمر و تغلیظ استاتیکی لجن که غلظت لجن خروجی را افزایش می دهد.
 • مجهز به سیستم مخصووص هوادهی که خود تمیز شونده و غیرقابل انسداد است
 • طراحی هوشمندانه برای داشتن جریانی آرام در کل طول دستگاه DAF ( جدا سازی با هوای محلول ) جهت حداکثر سازی جداسازی ذرات
 • نگه داری راحت و کم هزینه 
 • امکان اضافه کردن مواد شیمیایی 
نحوه کارکرد جداساز DAF مدل GAMMA ( جدا سازی با هوای محلول ) :
جداساز DAF
جداساز DAF ( جدا سازی با هوای محلول )
موارد استفاده از جداساز از نوع شناور سازی ( جدا سازی با هوای محلول ) :
 • 1- صنایع غذایی ( صنایع لبنی ، کشتارگاه ، صنایع ماهیگیری ، صنایع بسته بندی و … ) 
 • 2- صنایع پتروشیمی 
 • 3- صنایع کاغذسازی 
 • 4- صنایع پارچه بافی 
 • 5- تصفیه خانه های آب و فاضلاب 
 • 6- تغلیظ لجن 
نمونه های نصب شده شناورساز DAF مدل GAMMA ( جدا سازی با هوای محلول ) : 
جداساز DAF
نمونه های نصب شده سری GAMMA سیستم جدا ساز DAF ( جدا سازی با هوای محلول )
جدول انتخاب شناور ساز DAF مدل GAMMA ( جدا سازی با هوای محلول ) :
A
(MM)
B
(MM)
C
(MM)
GAMMA225570033004600
GAMMA300670033004600
GAMMA375670038004600
GAMMA450670040004600
GAMMA550820040004600
GAMMA650820054004600
جدول انتخاب دستگاه شناور ساز DAF
شناورساز DAF
جداسازی به روش DAF
جدساز DAF مدل DELTA ( جدا سازی با هوای محلول ) :

جداساز DAF  مدل DELTA برای تصفیه جریان های با آلودگی نسبتا زیاد طراحی شده است. جداساز DAF مدل DELTA مناسب مرحله پیش تصفیه برای جداسازی ذرات جامد ، نفت ، روغن و دیگر ذرات شناور در تصفیه خانه های فاضلاب است. با استفاده همزمان از شناور ساز DAF مدل DELTA و تجهیزات لخته سازی کیفیت پساب خروجی از دستگاه در تصفیه خانه های فاضلاب بسیار بالا می رود. 

با اندکی تغییر از جداساز DAF مدل DELTA برای تغلیظ کننده لجن ، جداساز نفت و تصفیه نهایی استفاده می شود.

مزایای DAF مدل DELTA ( جدا سازی با هوای محلول ) :

 • مناسب سیال هایی با آلودگی بالا 
 • ساخته شده از فولاد ضد زنگ
 • اسکیمر و تغلیظ استاتیکی لجن که غلظت لجن خروجی را افزایش می دهد.
 • مجهز به سیستم مخصووص هوادهی که خود تمیز شونده و غیرقابل انسداد است
 • طراحی هوشمندانه برای داشتن جریانی آرام در کل طول دستگاه DAF جهت حداکثر سازی جداسازی ذرات
 • نگه داری راحت و کم هزینه 
 • امکان اضافه کردن مواد شیمیایی 

نقشه شماتیک کارکرد جداساز DAF مدل DELTA ( جدا سازی با هوای محلول ) :

شناور ساز DAF
تغلیظ لجن به روش DAF ( جدا سازی با هوای محلول )
جدول انتخاب DAF مدل DELTA ( جدا سازی با هوای محلول ) : 
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
DELTA 05183013201790
DELTA 10203013201980
DELTA 15203018201980
DELTA 20203018202120
DELTA 35303018202500
DELTA 50303018202500
DELTA 75314023203120
DELTA +50303023202500
DELTA +75314023403120
DELTA +100375023403120
DELTA +125375028403350
DELTA +150445028403350
جدول انتخاب دستگاه شناور ساز DAF ( جدا سازی با هوای محلول )
شناور ساز DAF
شناور ساز DAF ( جدا سازی با هوای محلول )

نمونه های نصب شده سری DELTA ( جدا سازی با هوای محلول ) :

جداساز DAF سری DELTA
نمونه های نصب شده جداساز DAF سری DELTA ( جدا سازی با هوای محلول )

سیستم شناورسازی DAF  مدل Alpha ( جدا سازی با هوای محلول ) :

نحوه کارکرد جداساز DAF مدل ALPHA ( جدا سازی با هوای محلول ) : 
جداساز DAF
جداساز DAF سیستم شناور سازی ذرات ( جدا سازی با هوای محلول )
جدول انتخاب مدل شناورسازی DAF مدل Alpha ( جدا سازی با هوای محلول ) :
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
05 ALPHA240014001400
10 ALPHA300016501500
15 ALPHA400019002350
20 ALPHA450024002350
30 ALPHA600024002350
15+ ALPHA400019002350
20+ ALPHA450024002350
30+ ALPHA600024002350
40+ ALPHA650024002350
60+ ALPHA850024002350
80+ ALPHA1150024002350
100+ ALPHA850034002350
120+ ALPHA1150034002350
140+ ALPHA1300034002350
160+ ALPHA1450034002350
180+ ALPHA1550034002350
DAF شناورسازی ( جدا سازی با هوای محلول )

جداساز DAF

شناور سازی با استفاده از DAF و آب سفید ( جدا سازی با هوای محلول )

نمونه های نصب شده جدا ساز DAF سری ALPHA ( جدا سازی با هوای محلول ) 
سیستم جدا ساز DAF
نحوه نصب جداساز DAF سری AHPHA ( جدا سازی با هوای محلول )
سیستم شناور سازی با هوای محلول
سیستم شناور سازی با هوای محلول
سیستم شناور سازی با هوای محلول
سیستم شناور سازی با هوای محلول

مشاهده سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

بازرگانی روشن سحاب یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۹
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶