کربن فعال
در تاریخ 9 نوامبر 15

کربن فعال حذف بو بو زدا

کربن فعال ( حذف بو بو زدا )

کربن فعال یک روش مطمئن و موثر برای حذف آلودگی ها از هوا است. جاذب کربنی مواد آلی و معدنی تولید کننده ی بوی موجود در هوا را جذب می کند.

سولفید هیدروژن و آمونیاک با هزینه کم و با ضریب بالا حذف می شوند. فضای مورد نیاز بسیار کم بوده و تنها قسمت متحرک آن فن دمنده می باشد.

ادامه محتوا