کربن فعال
در تاریخ 9 نوامبر 15

کربن فعال حذف بو بو زدا

کربن فعال ( حذف بو بو زدا )

کربن فعال یک روش مطمئن و موثر برای حذف آلودگی ها از هوا است.جاذب کربنی مواد عالی و معدنی تولید کننده ی بوی موجود درهوا را جذب می کند.

سولفیدهیدروژن و امونیاک با هزینه کم و با ضریب بالا حذف می شوند. فضای مورد نیاز بسیار کم بوده و تنها قسمت متحرک آن فن دمنده می باشد.

ادامه محتوا