دانه گیر
در تاریخ 27 اکتبر 20

پل دانه گیر و چربی گیر پیش تصفیه فاضلاب

پل دانه گیر و چربی گیر

شرکت EMO از پیشگامان طراحی و تولید تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب است. از بدو تاسیس تاکنون (سال 1985) این شرکت هزاران پروژه در 5 قاره جهان انجام داده است.

مدل OMEGA GRP برای نصب در کانال های مربعی، در بخش پیش تصفیه تصفیه خانه های فاضلاب طراحی شده است.

این تکنولوژی جهت تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی که محتوی چربی و دانه و جداسازی آن ها که برای محافظت از پروسه تصفیه بیولوژیکی پایین دست تصفیه خانه اهمیت دارد توسعه پیدا کرده است.

ادامه محتوا
اسکرپر زنجیری
در تاریخ 29 نوامبر 15

اسکرپر (پل) زنجیری جمع آوری لجن تصفیه فاضلاب

 اسکرپر زنجیری 

اسکرپر زنجیری در تصفیه خانه های آب و فاضلاب جهت جمع آوری لجن ته نشین شده و یا کف شناور استفاده می شود. این اسکرپر ها در تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی نیز کاربرد دارند.

ادامه محتوا
اسکرپر لجن روب برای تانک های مستطیلی
در تاریخ 28 نوامبر 15

اسکرپر لجن روب برای تانک های مستطیلی

 

اسکرپر لجن روب برای تانک های مستطیلی  ( بدون پل )

اسکرپر لجن روب ( تغلیظ لجن ) برای تانک های مستطیلی جهت جمع آوری و تغلیظ مستمر لجن موجود در تانک های مستطیلی و مربعی استفاده می شود. از این نوع پل در گریت چمبر یا تانک دانه گیری هم استفاده می شود. 

سیستم محرک اسکرپر مستطیلی ( پل مستطیلی ) هیدرولیکی یا برقی است.

ادامه محتوا
اسکرپر عمقی
در تاریخ 27 نوامبر 15

اسکرپر عمقی دایره ای

اسکرپر عمقی دایره ای ( اسکراپر بدون پل )

سیستم محرک اسکرپر عمقی این مدل دستگاه ابداعی شرکت نوردیک واتر است.

این مدل برای جمع آوری لجن از پایین و کف شناور بر روی سطح در تانک های دایره ای  شکل طراحی شده است. اسکرپر عمقی قابل نصب بر روی تانک های دایره ای شکل موجود بدون نیاز به ایجاد تغییرات در سازه بتنی است. یک شفت عمودی گیربکس را به چرخ محرک در کف کانال متصل می کند. بخش محرک به یک چرخ دنده خاص متصل است. سیستم محرک بر روی دیوار کانال نصب شده است. سیستم محرک چرخ دنده با چرخیدن خود حلقه محرک را چرخانده و بالطبع اسکرپر حرکت می کند.

ادامه محتوا
دانه گیر ورتکس - پیش تصفیه پیستا
در تاریخ 8 نوامبر 15

دانه گیر ورتکس ، پیش تصفیه پیستا

دانه گیر ورتکس – پیش تصفیه پیستا ( VORTEX)

دانه گیر ورتکس – پیش تصفیه پیستا برای جداسازی دانه از فاضلاب استفاده می گردد.

ادامه محتوا
دستگاه جداساز دانه - دانه گیری
در تاریخ 8 نوامبر 15

سیستم جداسازی دانه (سندکلسیفایر)

دستگاه جداساز دانه ( Sand classifier  )

دستگاه جداساز دانه ( دانه گیر ) ، ذرات غیر قابل تصفیه که به علت جرم حجمی بیشتر نسبت به مواد ارگانیک راحت تر ته نشین می شوند را از سیال ( عموما فاضلاب خام شهری و صنعتی ) جدا می کند. 

ادامه محتوا