هواده سطحی دور کند
در تاریخ 8 نوامبر 15

هواده سطحی دور کند (Low Speed Surface Aerator)

هواده سطحی دور کند (Low Speed Surface Aerator AIRMAX ) 

برای هوادهی و اختلاط راکتورهای بیولوژیکی، دایجستر های هوازی ( هاضم هوازی ) و … می‌توان از هواده سطحی دور کند استفاده کرد. هواده سطحی برای تصفیه خانه های صنعتی بسیار مناسب است. 

ادامه محتوا