شیر هواگیری از آب
در تاریخ 12 فوریه 16

شیر هواگیری از آب

شیر هواگیری از آب

شیر هواگیری از آب کاربردهای متنوعی دارند.مهمترین کاربرد این شیر تخلیه حباب های فشرده هوا در حین کار دستگاه است. این شیر امکان خروج و ورود هوا در جریان های با سرعت بالا فراهم مینماید.

ادامه محتوا
شیر دروازه ای
در تاریخ 10 فوریه 16

شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی – با ارتفاع عمل کم F4 – با گیربکس دستی

شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی – با ارتفاع عمل کم F4 – با گیربکس دستی
ادامه محتوا
شیر دروازه ای
در تاریخ 10 فوریه 16

شیر دروازه ای نشمین پلاستکی PN16 – بدنه ی کوتاه F4 مجهز به محرک AUMA

شیر دروازه ای نشمین پلاستکی PN16 – بدنه ی کوتاه F4 مجهز به محرک AUMA
ادامه محتوا
شیر دروازه ای
در تاریخ 10 فوریه 16

شیر دروازه ای نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه کوتاه F4 عملکرد دستی

شیر دروازه ای نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه کوتاه F4 عملکرد دستی
ادامه محتوا