فیلتر شنی خودشستشو دایناسند
در تاریخ 9 نوامبر 15

فیلتر شنی خودشستشو دایناسند (DynaSand)

فیلتر شنی خود شستشو داینا سند ( DynaSand )

فیلتر شنی خود شستشو داینا سند توسط این شرکت ابداع و تولید شده است. با نصب بیش از 50000 عدد دستگاه از این مدل در سراسر جهان این محصول از موفق ترین محصولات این شرکت است.

ادامه محتوا