صفحات لاملا
در تاریخ 9 نوامبر 15

صفحات لاملا (Lamella) برای تصفیه خانه های آب و فاضلاب

صفحات لاملا

صفحات لاملا جهت افزایش ظرفیت و راندمان تانک های ته نشینی با حداقل فضای اشغالی استفاده می گردد. جداساز لاملای تولیدی شرکت نوردیک از برترین دستگاه های ته نشین ساز در دنیا است که دردهه هفتاد میلادی ابداع شده است.

ادامه محتوا