شیر دروازه ای
در تاریخ 10 فوریه 16

شیر دروازه ای نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه کوتاه F4 عملکرد دستی

شیر دروازه ای نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه کوتاه F4 عملکرد دستی
ادامه محتوا
شیر دروازه ای
در تاریخ 9 فوریه 16

شیر دروازه ای برنجی -مادگی BSP – PN16

شیر دروازه ای برنجی -مادگی BSP – PN16

یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).

ادامه محتوا
شیر دروازه ای برنزی
در تاریخ 8 فوریه 16

شیر دروازه ای برنزی – مادگی – BSP PN16

شیر دروازه ای برنزی – مادگی – BSP PN16

شیر دروازه ای، یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).

ادامه محتوا
شیر دروازه ای داکتیل
در تاریخ 8 فوریه 16

شیر دروازه ای داکتیل – فلنجی – PN16

شیر دروازه ای داکتیل – فلنجی – PN16

شیر دروازه ای داکتیل یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمن گاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).

ادامه محتوا
شیر دروازه ای چدنی
در تاریخ 8 فوریه 16

شیر دروازه ای چدنی – فلنجی – PN16

شیر دروازه ای چدنی – فلنجی – PN16

شیر دروازه ای، یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).

ادامه محتوا
شیر توپی برنجی
در تاریخ 8 فوریه 16

شیر توپی برنجی – شیرآلات و اتصالات

شیر توپی برنجی

شیر توپی برنجی دارای قطاع داخلی به صورت استوانه کامل می باشد که با قابلیت گردش ۹۰ درجه ای امکان باز یا بسته را فراهم می نماید.

از شیر توپی به صورت دستی یا اتوماتیک (با عملگر برقی یا پنوماتیکی) می توان استفاده کرد.

ادامه محتوا
شیر توپی
در تاریخ 8 فوریه 16

شیر توپی استینلس استیل – شیرآلات و اتصالات

شیر توپی استینلس استیل

شیر توپی استینلس استیل با قطاع داخلی به صورت استوانه کامل می باشد که با قابلیت گردش 90 درجه ای امکان باز یا بسته را فراهم می نماید.

ادامه محتوا
شیر سوزنی فلزی
در تاریخ 7 فوریه 16

شیر سوزنی فلزی – مادگی BSP – شیرآلات و اتصالات

شیر سوزنی فلزی

شیر سوزنی فلزی برای کنترل دقیق جریان با فشار بالا در لوله های با قطر کم استفاده میشود.

ادامه محتوا
شیر سوزنی برنجی
در تاریخ 7 فوریه 16

شیر سوزنی فلزی – مادگی NPT شیرآلات اتصالات

شیر سوزنی فلزی

شیر سوزنی فلزی برای کنترل دقیق جریان با فشار بالا درلوله های با قطر کم استفاده میشود.

ادامه محتوا