شیر سلونوئیدی
در تاریخ 9 فوریه 16

شیر سلونوئیدی NO برنجی مادگی BSP

شیر سلونوئیدی NO برنجی مادگی BSP

شیر سلونوئیدی با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب می گردد، یک میدان مغناطیسی تشکیل می شود که در نتیجه آن، شیر سولنوییدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

ادامه محتوا
شیر سلونوئیدی
در تاریخ 9 فوریه 16

شیر سلونوئیدی NC برنجی مادگی BSP

شیر سلونوئیدی NC برنجی مادگی BSP

شیر سلونوئیدی با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب است، یک میدان مغناطیسی تشکیل می دهد که در نتیجه آن، شیر سلونوئیدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

ادامه محتوا
شیر دروازه ای
در تاریخ 9 فوریه 16

شیر دروازه ای برنجی -مادگی BSP – PN16

شیر دروازه ای برنجی -مادگی BSP – PN16

یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).

ادامه محتوا
شیر سوزنی برنجی
در تاریخ 7 فوریه 16

شیر سوزنی فلزی – مادگی NPT شیرآلات اتصالات

شیر سوزنی فلزی

شیر سوزنی فلزی برای کنترل دقیق جریان با فشار بالا درلوله های با قطر کم استفاده میشود.

ادامه محتوا