بایو فیلتر
در تاریخ 4 نوامبر 20

بایو فیلتر ®Monafil بو زدا ( حذف بو )

بایو فیلتر ®Monafil ( بو زدا حذف بو ) یک سیستم مهندسی شده برای تصفیه ی میزان جریان بالا با مقادیرکم تا متوسط H2S ، VOC ، آمونیاک ، سولفور و نیتروژن است .

ادامه محتوا
سیستم حذف بو
در تاریخ 9 نوامبر 15

تصفیه ی بیولوژیکی هوا (حذف بو)

تصفیه ی بیولوژیکی هوا ( حذف بو – بو زدا )

حذف بو : تولید بو یکی از مشکلات تصفیه خانه های فاضلاب و برخی از صنایع دیگراست.

ادامه محتوا
سیستم حذف بو
در تاریخ 9 نوامبر 15

سیستم حذف بوی شیمیایی Airso

سیستم حذف بوی شیمیایی

سیستم حذف بوی شیمیایی

نحوه ی عملکرد :

فرآیند تصفیه ی هوا در یک برج تصفیه انجام می شود. آلودگی ها توسط عامل کاهنده شسته و جذب و حذف می شوند.

برای اطمینان از حذف کامل مواد آلاینده حتی بالاتر از نیاز استانداردهای زیست محیطی اسکرابرها به صورت پیش فرض 2 مرحله  طراحی و ساخته می شود.

ادامه محتوا