بایو فیلتر
در تاریخ 4 نوامبر 20

بایو فیلتر ®Monafil بو زدا (حذف بو)

بایو فیلتر ®Monafil ( بو زدا حذف بو ) یک سیستم مهندسی شده برای تصفیه میزان جریان بالا با مقادیر کم تا متوسط H2S ،VOC، آمونیاک، سولفور و نیتروژن است.

ادامه محتوا
سیستم حذف بو
در تاریخ 9 نوامبر 15

سیستم حذف بوی شیمیایی Airso

سیستم حذف بوی شیمیایی

سیستم حذف بوی شیمیایی

نحوه عملکرد :

فرآیند تصفیه هوا در یک برج تصفیه انجام می شود. آلودگی ها توسط عامل کاهنده شسته و جذب و حذف می شوند.

برای اطمینان از حذف کامل مواد آلاینده حتی بالاتر از نیاز استانداردهای زیست محیطی اسکرابرها به صورت پیش فرض 2 مرحله طراحی و ساخته می شود.

ادامه محتوا
سیستم حذف بو
در تاریخ 9 نوامبر 15

تصفیه بیولوژیکی هوا(‌‌‌ حذف بو)

تصفیه بیولوژیکی هوا ( حذف بو – بو زدا )

حذف بو: تولید بو یکی از مشکلات تصفیه خانه های فاضلاب و برخی از صنایع دیگر است.

ادامه محتوا