دیفیوزر لوله ای
در تاریخ 13 نوامبر 15

دیفیوزر لوله ای دیفیوزر هوادهی عمقی

دیفیوزرهای لوله ای و دیفیوزر هوادهی عمقی از نوع لوله ای حباب ریز سوپراتک

هوادهی دیفیوزر عمقی از نوع لوله ای : دیفیوزرهای هوادهی عمقی عمدتا در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب، انتقال اکسیژن به آب در مزارع پرورش ماهی، تصفیه خانه های آب و یا انتقال انواع گازها به سیالات کاربرد دارد.

ادامه محتوا
بلوئر
در تاریخ 8 نوامبر 15

بلوئر جا به جایی مثبت (هوادهی عمقی) تصفیه خانه آب و فاضلاب

بلوئر یا دمنده هوا جا به جایی مثبت

بلوئر یا دمنده هوا : یکی از مهمترین بخش های تصفیه خانه های آب و فاضلاب بخش هوادهی است. در این بخش هوا ( و بالطبع اکسیژن ) به روش های مختلف از جمله : 

ادامه محتوا