بلوئر
در تاریخ 8 نوامبر 15

بلوئر جا به جایی مثبت (هوادهی عمقی) تصفیه خانه ی آب و فاضلاب

بلوئر یا دمنده هوا جا به جایی مثبت

بلوئر یا دمنده هوا : یکی از مهمترین بخش های تصفیه خانه های آب و فاضلاب بخش هوادهی است . در این بخش هوا( و بالطبع اکسیژن ) به روش های مختلف از جمله :

ادامه محتوا
دیفیوزر لوله ای
در تاریخ 13 نوامبر 15

دیفیوزر لوله ای دیفیوزر هوادهی عمقی

دیفیوزر هوادهی عمقی از نوع لوله ای حباب ریز سوپراتک

دیفیوزر هوادهی عمقی از نوع لوله ای : دیفیوزرهای هوادهی عمقی عمدتا در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ، انتقال اکسیژن به آب در مزارع پرورش ماهی ، تصفیه خانه های آب و یا انتقال انواع گازها به سیالات کاربرد دارد.

ادامه محتوا