دیفیوزر سرامیکی
در تاریخ 13 نوامبر 15

دیفیوزر سرامیکی – هوادهی عمقی

دیفیوزر سرامیکی :

دیفیوزر سرامیکی از بدنه ی پلی پروپیلن و صغحه ای از جنس سرامیک ساخته شده است .

جنس این دیفیوزر باعث کاهش افت هد و افزایش چشمگیر بازدهی آن می شود.

ادامه محتوا