درام تیکنر
در تاریخ 8 نوامبر 15

تغلیظ کننده از نوع استوانه ای (درام تیکنر) تصفیه ی فاضلاب

تغلیظ کننده مکانیکی از نوع استوانه ای (درام تیکنر)

درام تیکنر ( تغلیظ کننده ی دوار ) شامل بدنه ی از جنس استینلس استیل ، سیستم پخش لجن ، فیلتر استوانه ای ، سیستم محرک و سیستم شستشو است.

ادامه محتوا