بایو فیلتر
در تاریخ 4 نوامبر 20

بایو فیلتر ®Monafil بو زدا ( حذف بو )

بایو فیلتر ®Monafil ( بو زدا حذف بو ) یک سیستم مهندسی شده برای تصفیه ی میزان جریان بالا با مقادیرکم تا متوسط H2S ، VOC ، آمونیاک ، سولفور و نیتروژن است .

ادامه محتوا
بایوفیلتر
در تاریخ 4 نوامبر 20

بایوفیلتر ®MonaShell

بایوفیلتر سیستمی مناسب ، با هزینه ی نگه داری اندک و عملکردی مطمین برای جایگزینی اسکرابرهای شیمیایی و جاذب های کربنی است.

ادامه محتوا
اسکرابر خشک
در تاریخ 4 نوامبر 20

اسکرابر خشک (Dry Scrubber) حذف بو بو زدا

اسکرابر خشک ( حذف بو بو زدا ) ساخت شرکت Airclean ، اسکرابر خشک ( حذف بو بو زدا ) براساس استفاده ی همزمان از جذب هسته ای و اکسیداسیون شیمیایی طراحی می شود.

ادامه محتوا
اسکرابر مرطوب
در تاریخ 3 نوامبر 20

اسکرابر مرطوب ( Wet Scrubber )

اسکرابر مرطوب ( Air-Sol ) ساخت شرکت Airclean Italy ، اساس کارکرد این سیستم تماس ذرات آلاینده ی گاز (مواد ارگانیک ، مواد غیرارگانیک و غبار) با مایع تصفیه کننده است .

ادامه محتوا
سیستم حذف بو
در تاریخ 9 نوامبر 15

تصفیه ی بیولوژیکی هوا (حذف بو)

تصفیه ی بیولوژیکی هوا ( حذف بو – بو زدا )

حذف بو : تولید بو یکی از مشکلات تصفیه خانه های فاضلاب و برخی از صنایع دیگراست.

ادامه محتوا
کربن فعال
در تاریخ 9 نوامبر 15

کربن فعال حذف بو بو زدا

کربن فعال ( حذف بو بو زدا )

کربن فعال یک روش مطمئن و موثر برای حذف آلودگی ها از هوا است.جاذب کربنی مواد عالی و معدنی تولید کننده ی بوی موجود درهوا را جذب می کند.

سولفیدهیدروژن و امونیاک با هزینه کم و با ضریب بالا حذف می شوند. فضای مورد نیاز بسیار کم بوده و تنها قسمت متحرک آن فن دمنده می باشد.

ادامه محتوا
سیستم حذف بو
در تاریخ 9 نوامبر 15

سیستم حذف بوی شیمیایی Airso

سیستم حذف بوی شیمیایی

سیستم حذف بوی شیمیایی

نحوه ی عملکرد :

فرآیند تصفیه ی هوا در یک برج تصفیه انجام می شود. آلودگی ها توسط عامل کاهنده شسته و جذب و حذف می شوند.

برای اطمینان از حذف کامل مواد آلاینده حتی بالاتر از نیاز استانداردهای زیست محیطی اسکرابرها به صورت پیش فرض 2 مرحله  طراحی و ساخته می شود.

ادامه محتوا