تصفیه ی شیرابه
در تاریخ 16 اکتبر 20

تصفیه شیرآبه

تصفیه شیرآبه زباله :

تصفیه شیرابه زباله : با افزایش جمعیت و سطح رفاه جوامع و بالطبع افزایش مصرف در دهه اخیر تولید زباله هر روز بیشتر می گردد. دفن زباله از مشکلات بزرگ جوامع شهری و روستایی است.

ادامه محتوا
شیر هواگیری از آب
در تاریخ 12 فوریه 16

شیر هواگیری از آب

شیر هواگیری از آب

شیر هواگیری از آب کاربردهای متنوعی دارند.مهمترین کاربرد این شیر تخلیه حباب های فشرده هوا در حین کار دستگاه است. این شیر امکان خروج و ورود هوا در جریان های با سرعت بالا فراهم مینماید.

ادامه محتوا
شیر دروازه ای
در تاریخ 10 فوریه 16

شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی – با ارتفاع عمل کم F4 – با گیربکس دستی

شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی – با ارتفاع عمل کم F4 – با گیربکس دستی
ادامه محتوا