پمپ ارشمیدسی
در تاریخ 20 نوامبر 15

پمپ های ارشمیدسی اسکرو پمپ تصفیه فاضلاب

پمپ های ارشمیدسی اسکرو پمپ

پمپ های ارشمیدسی : پمپ اسکروی آب ، که عموما پمپ ارشمیدسی یا پمپ مصری نامیده می شود.

پمپ اسکرو برای انتقال آب از بستر رودخانه به کانال های آبیاری استفاده میشده است.

پمپ ارشمیدسی قدیمی‌ترین نوع پمپ است که در جهان بکار گرفته شده است.

ازاین اسکروپمپ برای آبیاری باغ های معلق بابل استفاده می شده است .

قطر این اسکرو پمپ از 30 سانتیمتر به بالا و حداکثر ارتفاع تخلیه ی آن 20 متر است. .

ادامه محتوا