پمپ ارشمیدسی
در تاریخ 20 نوامبر 15

پمپ های ارشمیدسی اسکرو پمپ تصفیه فاضلاب

پمپ های ارشمیدسی اسکرو پمپ

پمپ های ارشمیدسی : پمپ اسکروی آب، که عموما پمپ ارشمیدسی یا پمپ مصری نامیده می شود.

اسکرو پمپ برای انتقال آب از بستر رودخانه به کانال های آبیاری استفاده می شده.

پمپ ارشمیدسی قدیمی‌ترین نوع پمپ است که در جهان بکار گرفته شده است.

از این اسکرو پمپ برای آبیاری باغ های معلق بابل استفاده می شده است.

قطر این اسکرو پمپ از 30 سانتیمتر به بالا و حداکثر ارتفاع تخلیه آن 20 متر است.

ادامه محتوا