اسکرابر خشک
در تاریخ 4 نوامبر 20

اسکرابر خشک (Dry Scrubber) حذف بو بو زدا

اسکرابر خشک ( حذف بو بو زدا ) ساخت شرکت Airclean ، اسکرابر خشک ( حذف بو بو زدا ) براساس استفاده ی همزمان از جذب هسته ای و اکسیداسیون شیمیایی طراحی می شود.

ادامه محتوا
اسکرابر مرطوب
در تاریخ 3 نوامبر 20

اسکرابر مرطوب ( Wet Scrubber )

اسکرابر مرطوب ( Air-Sol ) ساخت شرکت Airclean Italy ، اساس کارکرد این سیستم تماس ذرات آلاینده ی گاز (مواد ارگانیک ، مواد غیرارگانیک و غبار) با مایع تصفیه کننده است .

ادامه محتوا
سیستم حذف بو
در تاریخ 9 نوامبر 15

تصفیه ی بیولوژیکی هوا (حذف بو)

تصفیه ی بیولوژیکی هوا ( حذف بو – بو زدا )

حذف بو : تولید بو یکی از مشکلات تصفیه خانه های فاضلاب و برخی از صنایع دیگراست.

ادامه محتوا