اسکرابر خشک
در تاریخ 4 نوامبر 20

اسکرابر خشک ( Dry Scrubber ) حذف بو بو زدا

اسکرابر خشک ( حذف بو بو زدا ) ساخت شرکت Airclean، اسکرابر خشک ( حذف بو بو زدا ) براساس استفاده همزمان از جذب هسته ای و اکسیداسیون شیمیایی طراحی می شود.

ادامه محتوا
اسکرابر مرطوب
در تاریخ 3 نوامبر 20

اسکرابر مرطوب ( Wet Scrubber )

اسکرابر مرطوب ( Air-Sol ) ساخت شرکت Airclean Italy، اساس کارکرد این سیستم تماس ذرات آلاینده گاز (مواد ارگانیک، مواد غیر ارگانیک و غبار ) با مایع تصفیه کننده است.

ادامه محتوا
سیستم حذف بو
در تاریخ 9 نوامبر 15

تصفیه بیولوژیکی هوا(‌‌‌ حذف بو)

تصفیه بیولوژیکی هوا ( حذف بو – بو زدا )

حذف بو: تولید بو یکی از مشکلات تصفیه خانه های فاضلاب و برخی از صنایع دیگر است.

ادامه محتوا