آشغالگیر مکانیکی چنگکی
در تاریخ 7 نوامبر 15

آشغالگیر مکانیکی چنگکی MRS (زباله گیر) پیش تصفیه فاضلاب

آشغالگیر مکانیکی چنگکی MRS (زباله گیر) پیش تصفیه فاضلاب

آشغالگیر مکانیکی چنگکی  (زباله گیر) دهانه درشت میله ای قابل استفاده در ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه های آب و فاضلاب است. آشغالگیر مکانیکی ذرات جامد غیر قابل تصفیه را از جریان جدا کرده و از تجهیزات الکترومکانیکال نصب شده در پروژه ( پمپ ها و … ) محافظت می کند.

این آشغالگیرمکانیکی می تواند به عنوان اشغالگیر دهانه ریز و درشت استفاده شود.

ادامه محتوا