در تاریخ ۱۴ آبان ۹۴

پروژه ی تصفیه خانه ی آب قم

۱۰+۲ دستگاه دیسک فیلتر  ساخت شرکت نوردیک واتر ( ۳۵ دیسک در هر دستگاه )

ظرفیت هر دستگاه : ۴۰۰۰ مترمکعب در ساعت ، مجموعا ۴۰۰۰۰ مترمکعب در ساعت

مش : ۱۸ میکرون از جنس استینلس استیل ۳۱۶

TSS ورودی : ۶۰ میلیگرم برهر لیتر

 

 

ادامه محتوا
هواده سطحی
در تاریخ ۱۴ آبان ۹۴

پروژه ی تصفیه خانه ی فاضلاب اراک

۲۴+۲ عدد هواده سطحی دور کند
قدرت موتور ۱۸٫۵ کیلووات به همراه گیربکس و الکتروموتور
از نوع نصب ثابت
جنس شفت و پروانه : کربن استیل با پوشش اپوکسی ۴۵۰ میکرون

ادامه محتوا
در تاریخ ۱۴ آبان ۹۴

پروژه ی تصفیه خانه ی فاضلاب اهواز

۳+۱ سیستم آبگیری و تغلیظ مکانیکی لجن از نوع کامبایند (بلت فیلترپرس و تغلیظ کننده ی مکانیکی ثقلی )
عرض تسمه ی ۲۵۰ سانتیمتر
جنس اسینلس استیل ۳۰۴L
مجموعا به ظرفیت ۲۳۲۰ مترمکعب و ۲۵۵۰۰ کیلوگرم در شبانه روز

ادامه محتوا
در تاریخ ۱۵ آبان ۹۴

تصفیه خانه ی فاضلاب خین عرب مشهد

سیستم بوزدا شامل موارد ذیل :

سیستم بوزدایی به شیوه ی کربن فعال و سیستم تنظیم رطوبت به ظرفیت ۵۲۵    مترمکعب در ساعت به همراه کنترل پنل و فن مربطه

سیستم بوزدایی به شیوه ی بایوفیلتر و سیستم تنظیم رطوبت به ظرفیت ۲۰۳۰ مترمکعب در ساعت به همراه کنترل پنل و فن مربطه

سیستم بوزدایی به شیوه ی بایوفیلتر و سیستم تنظیم رطوبت به ظرفیت ۲۱۶۰۰مترمکعب در ساعت به همراه کنترل پنل و فن مربطه

 

ادامه محتوا
در تاریخ ۱۴ آبان ۹۴

پروژه ی تصفیه خانه ی فاضلاب گنبد

یک عدد آشغالگیر مکانیکی از جنس استینلس استیل ۳۱۶L به همراه سیستم کنترل
برای کانالی به عرض ۱۵۰ سانتیمتر و عمق ۱۶۰ سانتیمتر
فاصله ی میله ها۲۰ میلیمتر
ارتفاع تخلیه ی ۶۵۰ سانتیمتر

ادامه محتوا