میکرو استرینر
در تاریخ 5 نوامبر 15

دیسک فیلتر پروژه تصفیه خانه آب قم

دیسک فیلتر پروژه تصفیه خانه آب قم

10+2 دستگاه دیسک فیلتر ( میکرو استرینر ) ساخت شرکت نوردیک واتر ( 35 دیسک در هر دستگاه )

ظرفیت هر دستگاه : 4000 مترمکعب در ساعت ، مجموعا 40000 مترمکعب در ساعت

مش : 18 میکرون از جنس استینلس استیل 316

TSS ورودی : 60 میلیگرم بر هر لیتر

 

 

ادامه محتوا
آبگیری و تغلیظ لجن
در تاریخ 5 نوامبر 15

آبگیری و تغلیظ لجن تصفیه خانه ی فاضلاب اهواز

آبگیری و تغلیظ لجن

آبگیری و تغلیظ : 3+1 سیستم آبگیری و تغلیظ مکانیکی لجن از نوع کامبایند (بلت فیلترپرس و تغلیظ کننده ی مکانیکی ثقلی )
عرض تسمه ی 250 سانتیمتر
جنس اسینلس استیل 304L
مجموعا به ظرفیت 2320 مترمکعب و 25500 کیلوگرم در شبانه روز

ادامه محتوا
سیستم حذف بو
در تاریخ 6 نوامبر 15

حذف بو تصفیه خانه ی فاضلاب خین عرب مشهد

سیستم حذف بو شامل موارد ذیل :

سیستم حذف بو به شیوه ی کربن فعال و سیستم تنظیم رطوبت به ظرفیت :

یک محموعه 525  مترمکعب در ساعت به همراه کنترل پنل و فن مربطه

سیستم حذف بو به شیوه ی بایوفیلتر و سیستم تنظیم رطوبت به ظرفیت :

یک محموعه 2030 مترمکعب در ساعت به همراه کنترل پنل و فن مربطه

سیستم حذف بو به شیوه ی بایوفیلتر و سیستم تنظیم رطوبت به ظرفیت :

یک محموعه 21600 مترمکعب در ساعت به همراه کنترل پنل و فن مربطه

 

ادامه محتوا
آشغالگیر مکانیکی کابلی
در تاریخ 5 نوامبر 15

آشغالگیر مکانیکی کابلی پروژه ی تصفیه خانه ی فاضلاب گنبد

 آشغالگیر مکانیکی کابلی :

آشغالگیر مکانیکی کابلی از جنس استینلس استیل 316L به همراه سیستم کنترل
برای کانالی به عرض 150 سانتیمتر و عمق 160 سانتیمتر
فاصله ی میله ها20 میلیمتر
ارتفاع تخلیه ی 650 سانتیمتر

ادامه محتوا