در تاریخ ۱۶ آبان ۹۴

SBR

SBR  یک سیستم لجن فعال پر و خالی شونده برای تصفیه فاضلاب می‌باشد. در این روش ،‌ فاضلاب برای تصفیه به یک راکتور هدایت می‌گردد تا مواد اضافه ی آن جدا شود. متعادلسازی، هوادهی و زلال‌سازی در یک واحد انجام میگردد. این روش مناسب پروژه های با محدودیت فضا میباشد.SBR جزو روش های بسیار قدیمی تصفیه ی فاضلاب بوده که امروزه با بهره گیری از تکنولوژی روز بهینه شده است .در روش SBR حجم عملیات ساختمانی بسیار کمتر از شیوه های متداول لجن فعال میباشد.امروزه SBR به صورت متناوب کار میکند و کارکرد منقطع نمیباشد.در سیستم SBR به پمپ های بازگشت لجن فعال و لجن اولیه ی سیستم لجن فعال متعارف احتیاج نمی‌باشد.

ادامه محتوا
در تاریخ ۱۸ آبان ۹۴

دکانتر ( سرریز شناور )

دکانتر یا سرریز شناور

این نوع سرریز برای جداسازی آب تمیز از روی سطح استفاده میشود.در تانک های SBR  پس از مرحله ته نشینی این سرریز به آرامی آب تمیز را از روی سطح جمع کرده و از طریق یک لوله به خارج از تانک SBR  منتقل میکند.این نوع دکانتر به اسم سرریز نیلوفری نیز شناخته میشود.

عملکرد دکانتر اتوماتیک و جنس آن استینلس استیل میباشد.

 

ادامه محتوا