در تاریخ ۱۸ آبان ۹۴

تصفیه ی بیولوژیکی هوا

تولید بو یکی از مشکلات تصفیه خانه های فاضلاب و برخی از صنایع دیگرمیباشد.تجزیه ی مواد آلی (گوگرد و نیتروژن دار) منشا اصلی  تولید بو میباشد.از اینرو روش های مختلفی برای از بین بردن آلودگی هوا ابداع شده است.روش مناسب تصفیه ی هوا باتوجه به مشخصات پروژه توسط شرکت سازنده انتخاب میگردد.

ادامه محتوا
در تاریخ ۱۸ آبان ۹۴

کربن فعال

کربن فعال یک روش مطمئن و موثر برای حذف آلودگی ها از هوا است.جاذب کربنی مواد عالی و معدنی تولید کننده ی بوی موجود درهوا را جذب میکند.سولفیدهیدروژن و امونیاک با هزینه کم و با ضریب بالا حذف مبشوند.فضای مورد نیاز بسیار کم بوده و تنها قسمت متحرک آن فن دمنده می باشد.

ادامه محتوا