در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۴

شیر برقی ۳/۲ NC برنجی مادگی “BSP 1/4

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب می گردد،یک میدان مغناطیسی تشکیل میشود که در نتیجه آن ،شیر سولنوییدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Diaphragm material
Brass Pn10
Connection  Contact sealing
Bps male 1/4” Fpm

 

ادامه محتوا
در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۴

شیر سلونوئیدی ۳/۲ NC برنجی نری “BSP 1/8

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب می گردد،یک میدان مغناطیسی تشکیل میشود که در نتیجه آن ،شیر سولنوییدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Diaphragm material
Brass Pn10
Connection  
Bps male 1/8”

اطلاعات فنی شیر برقی ۳/۲ NC برنجی نری “BSP 1/8

ادامه محتوا
در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۴

شیر سلونوئیدی NC برنجی مادگی ACS-BSP

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب می گردد،یک میدان مغناطیسی تشکیل میشود که در نتیجه آن ،شیر سولنوییدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Diaphragm material
Brass cw617n Pn10
Connection Contact sealing  
Female bsp Epdm

اطلاعات فنی شیر سلونوئیدی NC برنجی مادگی ACS-BSP

 

ادامه محتوا
در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۴

شیر سلونوئیدی استینلس استیل NC مادگی BSP

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب می گردد،یک میدان مغناطیسی تشکیل میشود که در نتیجه آن ،شیر سولنوییدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Diaphragm material
Stainless steel Fpm
PN ( end ) End
Pn10 Bsp female/female
Voltage  
۲۴-۲۳۰vac / 24 vcc

اطلاعات شیر برقی استینلس استیل NC مادگی BSP

ادامه محتوا
در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۴

شیرسلونوئیدی NC برنجی مادگی BSP با دیافراگم سخت

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب می گردد،یک میدان مغناطیسی تشکیل میشود که در نتیجه آن ،شیر سولنوییدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Diaphragm material
Brass Nitril
PN ( end ) End
Pn10 Bsp female/female
Voltage  
۱۲-۲۴-۴۸-۱۱۰-۲۳۰-۴۰۰ vac / 12-24-48-110 vcc

اطلاعات فتی شیرسلونوئیدی NC برنجی مادگی BSP با دیافراگم سخت

ادامه محتوا
در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۴

شیر سلونوئیدی NO برنجی مادگی BSP

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب می گردد،یک میدان مغناطیسی تشکیل میشود که در نتیجه آن ،شیر سولنوییدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Sleeve material
Brass Nitril
PN ( end ) End
Pn10 Bsp female/female
Voltage  
۱۲-۲۴-۴۸-۱۱۰-۲۳۰-۴۰۰ vac / 12-24-48-110 vcc

اطلاعات شیر سلونوئیدی NO برنجی مادگی BSP

ادامه محتوا
در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۴

شیر سلونوئیدی NC برنجی مادگی BSP

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب می گردد،یک میدان مغناطیسی تشکیل میشود که در نتیجه آن ،شیر سولنوییدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Sleeve material
Brass Epdm
PN ( end ) End
Pn10 Bsp female/female
Voltage  
۱۲-۲۴-۴۸-۱۱۰-۲۳۰-۴۰۰ vac / 12-24-48-110 vcc

اطلاعات فنی شیر سلونوئیدی(شیر برقی) NC برنجی مادگی BSP

 

ادامه محتوا