در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۴

شیر گلویی (Manual pinch valve) دستی

شکل داخلی شیر گلویی (Pinch Valve) مانند یک سیلندر کامل است که به دو روش دستی یا اتوماتیک به وسیله یک گوی لاستیکی بسته می شود. شیر گلویی (Pinch Valve) به صورت عمده در صنعت فاضلاب برای لجن یا در انتقال پنوماتیک محصولات ساینده (انتقال پودرها یا مواد گرد و غبار مانند ) استفاده می شود.

body material Sleeve material
Cast iron Natural rubber
PN ( end ) End
Pn4 Flanged
Contact sealing Operation system
Rubber Handwheel

دربافت کاتالوگ مربوطه

ادامه محتوا
در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۴

شیر گلویی (Pinch valve) اتوماتیک

شکل داخلی شیر گلویی (Pinch Valve) مانند یک سیلندر کامل است که به دو روش دستی یا اتوماتیک به وسیله یک گوی لاستیکی بسته می شود. شیر گلویی (Pinch Valve) به صورت عمده در صنعت فاضلاب برای لجن ، در تصفیه خانه های آب  یا در انتقال پنوماتیک محصولات ساینده (انتقال پودرها یا مواد گرد و غبار مانند) استفاده می شود.
Body material Sleeve material
Cast aluminium Natural rubber
Pn ( end )  End
Pn6 Flanged
Contact sealing Operation system
Rubber Without actuator

دریافت کاتالوگ مربوطه

ادامه محتوا