در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۴

شیر سوزنی فلزی – مادگی BSP

کاربرد شیر سوزنی، کنترل دقیق جریان با فشار بالا درلوله های با قطر کم است.

Body material Needle valve
Forged steel Carbon steel a105
PN ( end ) End
Pn200 Bsp female/female
Contact sealing  Operation system
Metal/Metal handwheel
ادامه محتوا
در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۴

شیر سوزنی استینلس استیل مادگی BSP

کاربرد شیر سوزنی کنترل دقیق جریان با فشار بالا درلوله های با قطر کم است.

Body material Needle valve
Stainless steel 316 Stainless steel 316
PN ( end ) End
Pn400 BSP female/female
Contact sealing  Operation system
Metal/Metal handwheel

بروشور شیر سوزنی استینلس استیل مادگی BSP

 

ادامه محتوا