در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۴

شیر دروازه ای برنجی -مادگی BSP – PN16

شیر دروازه ای، یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی زد زنگ، فولادی زد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده و میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body material Wedge material
Brass Brass
PN ( end ) End
Pn 16 Bsp female/female
Contact sealing Operating system
Epdm Handwheel non rising stemا

اطلاعات فنی شیر دروازه ای برنجی -مادگی BSP – PN16

 

ادامه محتوا
در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۴

شیر دروازه ای برنزی – مادگی – BSP PN20

شیر دروازه‌ای، یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …)، این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی، فولادی، فولادی ضد زنگ، فولادی ضد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده و میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body material Wedge material
Bronze Brass
PN ( end ) End
Pn 20 Bsp female/female
Contact sealing Operating system
Epdm Handwheel non rising stem

اطلاعات فنی شیر دروازه ای برنزی – مادگی – BSP PN20

ادامه محتوا
در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۴

شیر دروازه ای برنزی – مادگی – BSP PN16

شیر دروازه ای، یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی زد زنگ، فولادی زد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده و میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body material Wedge material
Bronze Brass
PN ( end ) End
Pn 16 Bsp female/female
Contact sealing Operating system
Metal/metal leve

اطلاعات مربوط به شیر دروازه ای برنزی

ادامه محتوا
در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۴

شیر دروازه ای چدنی– فلنجی – PN10

شیر دروازه ای، یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی زد زنگ، فولادی زد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده و میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body material Wedge material
Cast iron Cast iron
PN ( end ) End
Pn 10 Flanged
Contact sealing Operating system
Copper alloy Handwheel non rising stem

اطلاعات فنی شیر دروازه ای چدنی– فلنجی – PN10

ادامه محتوا
در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۴

شیر دروازه ای داکتیل – فلنجی – PN16

شیر دروازه ای، یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی زد زنگ، فولادی زد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده و میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

body material Wedge material
Ductile iron Ductile
PN ( end ) End
Pn 16 Flanged
Contact sealing Operating system
Brass Handwheel non rising stem

اطلاعات فنی شیر دروازه ای داکتیل – فلنجی – PN16

 

ادامه محتوا
در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۴

بالا

شیر دروازه ای، یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی زد زنگ، فولادی زد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده و میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body material Wedge material
Ductile iron en-gjs-400-15 Ductile iron en-gjs-400-15
PN ( end ) End
Pn 16 Flanged

اطلاعات فتی ….

ادامه محتوا
در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۴

شیر دروازه ای چدنی – فلنجی – PN16

شیر دروازه ای، یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی زد زنگ، فولادی زد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده و میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body material Wedge material
Cast iron Cast iron
PN ( end ) End
Pn 16 Flanged
Contact sealing Operating system
Copper alloy Handwheel non rising stem

اطلاعات فنی شیر دروازه ای چدنی – فلنجی – PN16

ادامه محتوا
در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۴

شیر دروازه ای داکتیل – فلنجی – PN16

شیر دروازه ای، یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی زد زنگ، فولادی زد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده و میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body material Wedge material
Ductile iron Ductile iron
PN ( end ) End
Pn 10/16 Flanged
Contact sealing Operating system
Copper alloy Handwheel rising stem

اطلاعات فنی شیر دروازه ای داکتیل – فلنجی – PN16

 

ادامه محتوا
No Image
در تاریخ ۲۹ دی ۹۴

شیرآلات و اتصالات

همکار محترم !

لطفا تا تکمیل بخش فارسی مرتبط با شیرآلات و اتصالات،به بخش انگلیسی سایت مراجعه فرمایید.

کلیک جهت مشاهده ی بخش انگلیسی شیرآلات و اتصالات

ادامه محتوا