در تاریخ ۲۳ بهمن ۹۴

شیر هواگیری از آب

شیر هواگیری کاربردهای متنوعی دارند.مهمترین کاربرد این شیر تخلیه ی حباب های فشرده ی هوا در حین کار دستگاه است.این شیر امکان خروج و ورود هوا در جریان های با سرعت بالا فراهم مینماید.این شیر ها در تصفیه خانه های آب و فاضلاب ،زه کش ها و … استفاده میشود.

اطلاعات بیشتر در مورد شیر هواگیری از آب

ادامه محتوا
در تاریخ ۲۳ بهمن ۹۴

شیر هواگیری از فاضلاب

شیر هواگیری کاربردهای متنوعی دارند.مهمترین کاربرد این شیر تخلیه ی حباب های فشرده ی هوا در حین کار دستگاه است.این شیر امکان خروج و ورود هوا در جریان های با سرعت بالا فراهم مینماید.این شیر ها در تصفیه خانه های آب و فاضلاب ،زه کش ها و … استفاده میشود.

Body material Pn(end)
Ductile iron Pn10
Connection  
Flanged

اطلاعات فنی شیر هواگیری از فاضلاب

 

ادامه محتوا