در تاریخ ۲۳ بهمن ۹۴

شیر هواگیری از آب

شیر هواگیری کاربردهای متنوعی دارند.مهمترین کاربرد این شیر تخلیه ی حباب های فشرده ی هوا در حین کار دستگاه است.این شیر امکان خروج و ورود هوا در جریان های با سرعت بالا فراهم مینماید.این شیر ها در تصفیه خانه های آب و فاضلاب ،زه کش ها و … استفاده میشود.

اطلاعات بیشتر در مورد شیر هواگیری از آب

ادامه محتوا
در تاریخ ۲۳ بهمن ۹۴

شیر هواگیری از فاضلاب

شیر هواگیری کاربردهای متنوعی دارند.مهمترین کاربرد این شیر تخلیه ی حباب های فشرده ی هوا در حین کار دستگاه است.این شیر امکان خروج و ورود هوا در جریان های با سرعت بالا فراهم مینماید.این شیر ها در تصفیه خانه های آب و فاضلاب ،زه کش ها و … استفاده میشود.

Body material Pn(end)
Ductile iron Pn10
Connection  
Flanged

اطلاعات فنی شیر هواگیری از فاضلاب

 

ادامه محتوا
در تاریخ ۲۲ بهمن ۹۴

شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی – با ارتفاع عمل کم F4 – با گیربکس دستی

 

Body material Wedge  material
Ductile iron Epdm coated ductile iron
PN ( end ) End
Pn10/16 Flanged
Contact sealing Operating system
Epdm Planetary gearbox

اطلاعات فنی شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی – با ارتفاع عمل کم F4 – با گیربکس دستی

ادامه محتوا
در تاریخ ۲۱ بهمن ۹۴

شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی PN25 بدنه بلند F5 عملگر دستی

 

Body material Wedge  material
Ductile iron Epdm coated ductile iron
PN ( end ) End
Pn25 Flanged
Contact sealing Operating system
Epdm Handwheel non rising stem

اطلاعات فنی شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی PN25 بدنه بلند F5 عملگر دستی

ادامه محتوا
در تاریخ ۲۱ بهمن ۹۴

شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی PN25 بدنه بلند F4 عملگر دستی

 

 

Body material Wedge  material
Ductile iron Epdm coated ductile iron
PN ( end ) End
Pn25 Flanged
Contact sealing Operating system
Epdm Handwheel non rising stem

اطلاعات فنی شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی PN25 بدنه بلند F4 عملگر دستی

ادامه محتوا
در تاریخ ۲۱ بهمن ۹۴

شیر دروازه ای نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه بلند F5 عملگر مربعی

 

 

Body material Wedge  material
Ductile iron Epdm coated ductile iron
PN ( end ) End
Pn10/16 Flanged
Contact sealing Operating system
Epdm Square operation


طلاعات فنی شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی PN10/16 بدنه بلند F5 عملگر مربعی 

ادامه محتوا
در تاریخ ۲۱ بهمن ۹۴

شیر دروازه ای نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه بلند F5 عملکرد دستی

 

Body material Wedge  material
Ductile iron Epdm coated ductile iron
PN ( end ) End
Pn10/16 Flanged
Contact sealing Operating system
Epdm Handwheel rising steem

اطلاعات فنی شیر نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه بلند F5  عملکرد دستی

 

ادامه محتوا