پمپ
در تاریخ ۲۹ آبان ۹۴

پمپ های ارشمیدسی

 

پمپ های ارشمیدسی قدیمی‌ترین نوع پمپ هستند که در جهان بکار گرفته شدند. از این نوع پمپ برای آبیاری باغ های معلق بابل استفاده میشده است .قطر این پمپ از ۳۰ سانتیمتر به بالا و حداکثر ارتفاع تخلیه ی آن ۲- متر میباشد.قسمت پایین پمپ در سیال غوطه ور بوده و باچرخش پمپ سیال به آرامی به سمت بالا حرکت کرده ودر قسمت بالا تخیله میگردد.

ادامه محتوا