پمپ ارشمیدسی
در تاریخ 20 نوامبر 15

پمپ های ارشمیدسی اسکرو پمپ تصفیه ی فاضلاب

پمپ های ارشمیدسی اسکرو پمپ

پمپ ارشمیدسی قدیمی‌ترین نوع پمپ است که در جهان بکار گرفته شده است.

از این نوع پمپ برای آبیاری باغ های معلق بابل استفاده میشده است .

قطر این پمپ از ۳۰ سانتیمتر به بالا و حداکثر ارتفاع تخلیه ی آن ۲۰ متر است. .

قسمت پایین پمپ در سیال غوطه ور بوده و باچرخش پمپ سیال به آرامی به سمت بالا حرکت کرده ودر قسمت بالا تخیله میگردد.

ادامه محتوا