میکسر عمقی
در تاریخ 14 فوریه 16

میکسرهای عمقی

همکار گرامی :

با سلام ، لطفا تا تکمیل بخش فارسی جهت مشاهده ی اطلاعات مربوط به میکسر فاضلابی – میکسر عمقی شرکت ویلو ( wilo submersible mixers ) به بخش انگلیسی سایت مراجعه نمایید:

بخش انگلیسی مرتبط با میکسرهای عمقی فلضبلابی_ویلو ( wilo submersible pumps )

این نوع میکسر های عمقی در قسمت های مختلف تصفیه خانه ها استفاده میگردد.
( تانک هوادهی ، حوضچه ی آنوکسیک و … ) انتخاب این نوع میکسر بر عهده ی شرکت است.

انتخاب میکسرها با استفاده از نرم افزار مخصوص انجام میگردد.
میکسرهای عمقی در ابعاد ، اجناس و توان های مختلف با توجه به نیاز پروژه طراحی و تولید میگردد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

ادامه محتوا