میکسر ویلوو
در تاریخ 14 فوریه 16

میکسر فاضلابی میکسر عمقی

میکسرعمقی میکسر فاضلابی

میکسر فاضلابی میکسر عمقی : امروزه بخش مهمی از تصفیه خانه های فاضلاب محسوب می شود. میکسرعمقی ( مستغرق فاضلابی ) وسیله ای مکانیکی است که برای اختلاط سیالات به کار می رود. عموما میکسرهای عمقی برای شناور ساختن ذرات در قسمت های مختلف تصفیه خانه های فاضلاب (تانک های SBR تانک های نگهداری لجن ، سیستم کاروسل و … ) بهداشتی و صنعتی  به کار می رود.

ادامه محتوا