شیر هواگیری از آب
در تاریخ 12 فوریه 16

شیر هواگیری از آب

شیر هواگیری از آب

شیر هواگیری از آب کاربردهای متنوعی دارند.مهمترین کاربرد این شیر تخلیه حباب های فشرده هوا در حین کار دستگاه است. این شیر امکان خروج و ورود هوا در جریان های با سرعت بالا فراهم مینماید.

ادامه محتوا