شیر متعال کننده
در تاریخ 7 فوریه 16

شیر متعال کننده – چدن داکتیل – PN20 فلنجی

شیر متعال کننده

شیر متعال کننده برای برقراری تعادل در سیستم های گرمایی و تهویه مطبوع است.شیر به یک دبی سنج الکترونیکی جهت تنظیم عملکرد متصل است.

Body material Check valve material
Ductile iron Cast iron
PN ( end ) End
Pn20 Flanged
Contact sealing Operating system
EPDM Handwheel

بروشور شیر متعال کننده – چدن داکتیل – PN20 فلنجی

ادامه محتوا
شیر متعال کننده
در تاریخ 7 فوریه 16

شیر متعال کننده – چدن داکتیل – PN25 فلنجی

شیر متعال کننده

شیر متعال کننده برای برقراری تعادل در سیستم های گرمایی و تهویه مطبوع استفاده میشود .

شیر به یک دبی سنج الکترونیکی جهت تنظیم عملکرد متصل است.

Body material Check valve material
Ductile iron Cast iron
PN ( end ) End
Pn25 Flanged
Contact sealing Operating system
EPDM Handwheel

بروشور شیر متعال کننده (شیر بالانسی)- چدن داکتیل – PN25 فلنجی

مشاهده ی سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

ادامه محتوا
شیر متعال کننده
در تاریخ 7 فوریه 16

شیر متعال کننده – برنزی – PN20 مادگی – شیرآلات و اتصالات

شیر متعال کننده

شیر متعال کننده جهت برقراری تعادل در سیستم های گرمایی و تهویه مطبوع استفاده میشود.

شیر به یک دبی سنج الکترونیکی جهت تنظیم عملکرد متصل است.

Body material Check valve material
Brass Brass
PN ( end ) End
Pn20 Bsp female/female
Contact sealing Operating system
Ptfe Handwheel

بروشور شیر متعال کننده – برنزی – PN20 مادگی

ادامه محتوا
شیر متعال کننده
در تاریخ 7 فوریه 16

شیر متعال کننده – چدنی – PN16 فلنجی – اتصالات شیرآلات

شیر متعال کننده

شیر متعال کننده برای برقراری تعادل در سیستم های گرمایی و تهویه مطبوع استفاده میشود.

شیر به یک دبی سنج الکترونیکی جهت تنظیم عملکرد متصل است.

Body material Check valve material
Cast Iron Cast Iron
PN ( end ) End
Pn16 Flanged
Contact sealing Operating system
Epdm Handwheel

بروشور شیر متعال کننده – چدنی – PN16 فلنجی

ادامه محتوا
شیرآلات و اتصالات
در تاریخ 19 ژانویه 16

شیرآلات و اتصالات