شیر سوزنی برنجی
در تاریخ 7 فوریه 16

شیر سوزنی برنجی – مادگی BSP شیرآلات و اتصالات

شیر سوزنی برنجی

شیر سوزنی برنجی برای کنترل دقیق جریان با فشار بالا درلوله های با قطر کم است.

Body material Needle valve
Brass Steel
PN ( end ) End
Pn250 Male/female bsp
Contact sealing  Operation system
Metal/Metal Lever

بروشور شیر سوزنی برنجی – مادگی BSP

ادامه محتوا
شیر سوزنی فلزی
در تاریخ 7 فوریه 16

شیر سوزنی فلزی – مادگی BSP – شیرآلات و اتصالات

شیر سوزنی فلزی

شیر سوزنی فلزی برای کنترل دقیق جریان با فشار بالا درلوله های با قطر کم استفاده میشود.

Body material Needle valve
Forged steel Carbon steel a105
PN ( end ) End
Pn200 Bsp female/female
Contact sealing  Operation system
Metal/Metal handwheel
ادامه محتوا
شیر سوزنی برنجی
در تاریخ 7 فوریه 16

شیر سوزنی فلزی – مادگی NPT شیرآلات اتصالات

شیر سوزنی فلزی

شیر سوزنی فلزی برای کنترل دقیق جریان با فشار بالا درلوله های با قطر کم استفاده میشود.

Body material Needle valve
Forged steel Carbon steel a106
PN ( end ) End
Pn200 Npt female/female
Contact sealing Operation system
Metal/Metal handwheel
ادامه محتوا
شیر سوزنی استینلس استیل
در تاریخ 7 فوریه 16

شیر سوزنی استینلس استیل مادگی NTP – شیرآلات اتصالات

شیر سوزنی استینلس استیل

شیر سوزنی استینلس استیل جهت کنترل دقیق جریان با فشار بالا درلوله های با قطر کم استفاده میگردد.

Body material Needle valve
Forged steel Carbon steel a106
PN ( end ) End
Pn200 Npt female/female
Contact sealing Operation system
Metal/Metal handwheel


شیر سوزنی استینلس استیل مادگی NTP

ادامه محتوا
شیر سوزنی برنجی
در تاریخ 7 فوریه 16

شیر سوزنی استینلس استیل مادگی BSP – شیرآلات اتصالات

شیر سوزنی

شیر سوزنی برای کنترل دقیق جریان با فشار بالا درلوله های با قطر کم استفاده میگردد.

Body material Needle valve
Stainless steel 316 Stainless steel 316
PN ( end ) End
Pn400 BSP female/female
Contact sealing  Operation system
Metal/Metal handwheel

بروشور شیر سوزنی استینلس استیل مادگی BSP

ادامه محتوا