شیر دیافراگمی
در تاریخ 7 فوریه 16

شیر دیافراگمی مدل weir – شیرآلات و اتصالات

شیر دیافراگمی

شیر دیافراگمی در انواع مختلف(مستقیم و منحنی) طراحی میگردد.اسم این شیر از نوع بسته شدن آن انتخاب شده است.باز و بسته شدن شیر با تغییر شکل دیافراگم داخلی انجام میشود.این شیر در صنایع شیمیایی ،صنایع دارویی و صنایع غذایی کاربرد وسیعی دارد.

Body material Float material
Cast Iron Butyl
PN ( end ) End
Pn 10 Flanged
Contact sealing  Operation system
Rubber  Handwheel non rising stem

بروشور شیر دیافراگمی مدل weir

ادامه محتوا
شیر دیافراگمی
در تاریخ 7 فوریه 16

شیر دیافراگمی (مدل مستقیم) شیرآلات اتصالات

شیر دیافراگمی

شیر دیافراگمی در انواع مختلف(مستقیم و منحنی) طراحی میگردد.اسم این شیر از نوع بسته شدن آن انتخاب شده است.باز و بسته شدن شیر با تغییر شکل دیافراگم داخلی انجام میشود.این شیر در صنایع شیمیایی ،صنایع دارویی و صنایع غذایی کاربرد وسیعی دارد.

Body material Float material
Cast Iron Butyl
PN ( end ) End
Pn 10 Flanged
Contact sealing  Operation system
Rubber  Handwheel non rising stem

بروشور شیر دیافراگمی مستقیم

ادامه محتوا