شیر دروازه ای
در تاریخ 9 فوریه 16

شیر دروازه ای برنجی -مادگی BSP – PN16

شیر دروازه ای :

یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).

این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی زد زنگ، فولادی زد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده

میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body material Wedge material
Brass Brass
PN ( end ) End
Pn 16 Bsp female/female
Contact sealing Operating system
Epdm Handwheel non rising stemا

اطلاعات فنی شیر دروازه ای برنجی -مادگی BSP – PN16

مشاهده ی سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

ادامه محتوا
شیر دروازه ای
در تاریخ 8 فوریه 16

شیر دروازه ای برنزی – مادگی – BSP PN20

شیر دروازه‌ای :

یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …)،

این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی، فولادی، فولادی ضد زنگ، فولادی ضد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده

و میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body material Wedge material
Bronze Brass
PN ( end ) End
Pn 20 Bsp female/female
Contact sealing Operating system
Epdm Handwheel non rising stem

اطلاعات فنی شیر دروازه ای برنزی – مادگی – BSP PN20

ادامه محتوا
شیر دروازه ای برنزی
در تاریخ 8 فوریه 16

شیر دروازه ای برنزی – مادگی – BSP PN16

شیر دروازه ای برنزی

شیر دروازه ای، یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).

این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی زد زنگ، فولادی زد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده

میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body material Wedge material
Bronze Brass
PN ( end ) End
Pn 16 Bsp female/female
Contact sealing Operating system
Metal/metal leve

اطلاعات مربوط به شیر دروازه ای برنزی

مشاهده ی سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

ادامه محتوا
شیر دروازه ای چدنی
در تاریخ 8 فوریه 16

شیر دروازه ای چدنی – فلنجی – PN10

شیر دروازه ای چدنی

شیر دروازه ای، یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).

این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی زد زنگ، فولادی زد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده

و میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body material Wedge material
Cast iron Cast iron
PN ( end ) End
Pn 10 Flanged
Contact sealing Operating system
Copper alloy Handwheel non rising stem

اطلاعات فنی شیر دروازه ای چدنی– فلنجی – PN10

ادامه محتوا
شیر دروازه ای داکتیل
در تاریخ 8 فوریه 16

شیر دروازه ای داکتیل – فلنجی – PN16

شیر دروازه ای داکتیل

شیر دروازه ای داکتیل یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).

این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی زد زنگ، فولادی زد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده

و میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

body material Wedge material
Ductile iron Ductile
PN ( end ) End
Pn 16 Flanged
Contact sealing Operating system
Brass Handwheel non rising stem

اطلاعات فنی شیر 

ادامه محتوا
شیر دروازه ای
در تاریخ 8 فوریه 16

شیر دروازه ای – شیرآلات و اتصالات

شیر دروازه ای

شیر دروازه ای ، یک شیر تمام بازشو است.

با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).این نوع شیر در اجناس متنوع

( چدنی ، فولادی، فولادی زد زنگ، فولادی زد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده و

میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body material Wedge material
Ductile iron en-gjs-400-15 Ductile iron en-gjs-400-15
PN ( end ) End
Pn 16 Flanged

اطلاعات فتی ….

ادامه محتوا
شیر دروازه ای چدنی
در تاریخ 8 فوریه 16

شیر دروازه ای چدنی – فلنجی – PN16

شیر دروازه ای چدنی

شیر دروازه ای، یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).

این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی زد زنگ، فولادی زد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده

و میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body material Wedge material
Cast iron Cast iron
PN ( end ) End
Pn 16 Flanged
Contact sealing Operating system
Copper alloy Handwheel non rising stem

اطلاعات فنی شیر دروازه ای چدنی – فلنجی – PN16

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

ادامه محتوا
در تاریخ 8 فوریه 16

شیر دروازه ای داکتیل – فلنجی – PN16

شیر دروازه ای داکتیل

شیر دروازه ای داکتیل ، یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).

این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی زد زنگ، فولادی زد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده

و میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body material Wedge material
Ductile iron Ductile iron
PN ( end ) End
Pn 10/16 Flanged
Contact sealing Operating system
Copper alloy Handwheel rising stem

اطلاعات فنی شیر دروازه ای – فلنجی – PN16

ادامه محتوا
شیرآلات و اتصالات
در تاریخ 19 ژانویه 16

شیرآلات و اتصالات