شیر دروازه ای
در تاریخ 11 فوریه 16

شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی – با ارتفاع عمل کم F4 – با گیربکس دستی

شیر دروازه ای
در تاریخ 10 فوریه 16

شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی – با ارتفاع عمل کم F4 – با گیربکس دستی

شیر دروازه ای
Body material Wedge  material
Ductile iron Epdm coated ductile iron
PN ( end ) End
Pn10 Flanged
Contact sealing Operating system
Epdm Manual gearbox

مشاهده ی سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

ادامه محتوا
شیر دروازه ای
در تاریخ 10 فوریه 16

شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی PN25 بدنه بلند F5 عملگر دستی

شیر دروازه ای
در تاریخ 10 فوریه 16

شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی PN25 بدنه بلند F4 عملگر دستی

شیر دروازه ای
در تاریخ 10 فوریه 16

شیر دروازه ای نشمین پلاستیکی PN16 بدنه بلند F5 -ساعتگرد بسته شونده

شیر دروازه ای
در تاریخ 10 فوریه 16

شیر دروازه ای نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه بلند F5 عملگر مربعی

شیر دروازه ای
در تاریخ 10 فوریه 16

شیر دروازه ای نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه بلند F5 عملکرد دستی

شیر دروازه ای
Body material Wedge  material
Ductile iron Epdm coated ductile iron
PN ( end ) End
Pn10/16 Flanged
Contact sealing Operating system
Epdm Handwheel rising steem

اطلاعات فنی شیر نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه بلند F5  عملکرد دستی

مشاهده ی سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

ادامه محتوا
شیر دروازه ای
در تاریخ 10 فوریه 16

شیر دروازه ای نشمین پلاستیکی بدنه کوتاه F4 NBR

شیر دروازه ای
در تاریخ 10 فوریه 16

شیر دروازه ای نشمین پلاستیکی PN10 بدنه ی کوتاه F4 NBR