شیر توپی برنجی
در تاریخ 8 فوریه 16

شیر توپی برنجی – شیرآلات و اتصالات

شیر توپی برنجی

شیر توپی برنجی دارای قطاع داخلی به صورت استوانه کامل می باشد که با قابلیت گردش ۹۰ درجه ای امکان باز یا بسته را فراهم می نماید.

از شیر توپی به صورت دستی یا اتوماتیک (با عملگر برقی یا پنوماتیکی) می توان استفاده کرد.

ادامه محتوا
شیر توپی چدنی
در تاریخ 8 فوریه 16

شیر توپی چدنی – شیرآلات و اتصالات

شیر توپی چدنی

شیر توپی چدنی باقطاع داخلی به صورت استوانه کامل می باشد که با قابلیت گردش ۹۰ درجه ای امکان باز یا بسته را فراهم می نماید.از شیر توپی به صورت دستی یا اتوماتیک (با عملگر برقی یا پنوماتیکی) می توان استفاده کرد. با ایجاد تنوع در جنس نشیمن و بدنه شیر میتوان به نیازهای گوناگون در صنعت پاسخ داد.

ادامه محتوا
شیر توپی
در تاریخ 8 فوریه 16

شیر توپی استینلس استیل – شیرآلات و اتصالات

شیر توپی استینلس استیل

شیر توپی استینلس استیل با قطاع داخلی به صورت استوانه کامل می باشد که با قابلیت گردش 90 درجه ای امکان باز یا بسته را فراهم می نماید.

ادامه محتوا
شیر سماوری
در تاریخ 8 فوریه 16

شیر سماوری

شیر سماوری

شیر سماوری بدون محفظه نگهداری طراحی می شود. این شیر معمولا برای شرایط عملکرد سخت مانند فشارهای بالا و سیالات خورنده مانند اسیدها و کلر استفاده می شود.

ادامه محتوا