شیر گلویی
در تاریخ 7 فوریه 16

شیر گلویی (Manual pinch valve) دستی – شیرآلات اتصالات

شیر گلویی

شیر گلویی (Pinch Valve) مانند یک سیلندر کامل است که به دو روش دستی یا اتوماتیک به وسیله یک گوی لاستیکی بسته می شود. شیر گلویی (Pinch Valve) به صورت عمده در صنعت فاضلاب برای لجن یا در انتقال پنوماتیک محصولات ساینده (انتقال پودرها یا مواد گرد و غبار مانند ) استفاده می شود.

body material Sleeve material
Cast iron Natural rubber
PN ( end ) End
Pn4 Flanged
Contact sealing Operation system
Rubber Handwheel
دربافت کاتالوگ مربوطه
ادامه محتوا
شیر گلویی
در تاریخ 7 فوریه 16

شیر گلویی (Pinch valve) اتوماتیک – شیرآلات اتصالات

شیر گلویی

شیر گلویی (Pinch Valve) مانند یک سیلندر کامل است که به دو روش دستی یا اتوماتیک به وسیله یک گوی لاستیکی بسته می شود.

شیر گلویی (Pinch Valve) به صورت عمده در صنعت فاضلاب برای لجن ، در تصفیه خانه های آب  یا در انتقال پنوماتیک محصولات ساینده (انتقال پودرها یا مواد گرد و غبار مانند) استفاده می شود.
Body material Sleeve material
Cast aluminium Natural rubber
Pn ( end )  End
Pn6 Flanged
Contact sealing Operation system
Rubber Without actuator

دریافت کاتالوگ مربوطه

ادامه محتوا