دکانتر SBR سرریز نیلوفری
در تاریخ 7 نوامبر 15

SBR

SBR

SBR  یک سیستم لجن فعال پر و خالی شونده برای تصفیه فاضلاب است.

در این روش ،‌ فاضلاب برای تصفیه به یک راکتور هدایت می‌گردد تا مواد اضافه ی آن جدا شود.

متعادلسازی، هوادهی و زلال‌سازی در یک واحد انجام میگردد.  این روش مناسب پروژه های با محدودیت فضا است.

این روش ، از روش های بسیار قدیمی تصفیه ی فاضلاب بوده که امروزه با بهره گیری از تکنولوژی روز بهینه شده است.

در روش SBR حجم عملیات ساختمانی بسیار کمتر از شیوه های متداول لجن فعال میباشد.

امروزه این روش به صورت متناوب کار میکند و کارکرد منقطع نمیباشد.

در این سیستم به پمپ های بازگشت لجن فعال و لجن اولیه ی سیستم لجن فعال متعارف احتیاج نمی‌باشد.

ادامه محتوا
دکانتر SBR سرریز نیلوفری
در تاریخ 9 نوامبر 15

دکانتر SBR سرریز نیلوفری- تصفیه ی فاضلاب SBR

دکانتر SBR  سرریز نیلوفری

دکانتر SBR  سرریز نیلوفری برای جداسازی آب تمیز از روی سطح استفاده میشود.

در تانک های SBR  پس از مرحله ته نشینی این سرریز به آرامی آب تمیز را از روی سطح جمع کرده و از طریق یک لوله به خارج از تانک SBR  منتقل میکند.

این نوع دکانتر به اسم سرریز نیلوفری نیز شناخته میشود.

عملکرد دکانتر اتوماتیک و جنس آن استینلس استیل است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

ادامه محتوا