دکانتر SBR سرریز نیلوفری
در تاریخ 7 نوامبر 15

SBR

SBR

SBR یکی از روش های تصفیه ی فاضلاب های صنعتی و شهری است. SBR نشان دهنده ی Sequencing Batch Reactor است. راکتورهای ناپیوسته ی پشت هم.

در روش SBR که نوع پیش رفته ی تصفیه به روش هوادهی گسترده است هوادهی ته نشینی و زلال سازی در یک تانک انجام میگردد. ابتدا فاضلاب آشغالگیری و دانه گیری شده و سپس به تانک SBR هدایت میشود. هوادهی ( سطحی و یا عمقی ) طبق محاسبات فرآیندی انجام شده و سپس سیستم هوادهی خاموش شده و لجن در کف تانک ته نشین شده و آب تمیز در بالای لجن باقی میماند ( بدیهی است که وزن مخصوص لجن از آب بیشتر است و لجن در کف ته نشین میشود).

این روش ، از روش های بسیار قدیمی تصفیه ی فاضلاب بوده که امروزه با بهره گیری از تکنولوژی روز بهینه شده است. در روش SBR حجم عملیات ساختمانی بسیار کمتر از شیوه های متداول لجن فعال میباشد. امروزه این روش به صورت متناوب کار میکند و کارکرد منقطع نمیباشد. در این سیستم به پمپ های بازگشت لجن فعال و لجن اولیه ی سیستم لجن فعال متعارف احتیاج نمی‌باشد.

مزایای سیستم :

سطح اشغال کم

نیاز اندک به کارهای ساختمانی

هوشمند بودن سیستم و کنترل توسط سیستم مرکزی

کارکرد پیوسته

مشاهده ی سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

ادامه محتوا
دکانتر SBR سرریز نیلوفری
در تاریخ 9 نوامبر 15

دکانتر SBR سرریز نیلوفری- تصفیه ی فاضلاب SBR

دکانتر SBR  سرریز نیلوفری

دکانتر SBR سرریز نیلوفری :

SBR یکی از روش های تصفیه ی فاضلاب های صنعتی و شهری است. SBR نشان دهنده ی Sequencing Batch Reactor است. راکتورهای ناپیوسته ی پشت هم.

در روش SBR که نوع پیش رفته ی تصفیه به روش هوادهی گسترده است هوادهی ته نشینی و زلال سازی در یک تانک انجام میگردد. ابتدا فاضلاب آشغالگیری و دانه گیری شده و سپس به تانک SBR هدایت میشود. هوادهی ( سطحی و یا عمقی ) طبق محاسبات فرآیندی انجام شده و سپس سیستم هوادهی خاموش شده و لجن در کف تانک ته نشین شده و آب تمیز در بالای لجن باقی میماند ( بدیهی است که وزن مخصوص لجن از آب بیشتر است و لجن در کف ته نشین میشود). دد.

سیال 2 فازی شده و آب تمیز باید تخلیه گردد. با توجه به نوع طراحی تانک های SBR  نیاز به تجهیزی است

که بتواند به صورت منقطع در زمان مورد نیاز آب را از روی سطح خالی کند. بدین منظور نوع های مختلفی از

دکانتر طراحی و ساخته میشود.عملکرد دکانتر اتوماتیک و جنس آن استینلس استیل با گریدهای مختلف است.در تانک های SBR فرآیند تصفیه ی  بی هوازی نیز انجام میگردد. لجن تشکیل شده به سمت دایجستر یا سیستم های  آبگیری هدایت میشود.

مزایای سیستم SBR :

سطح اشغال کم

نیاز اندک به کارهای ساختمانی

هوشمند بودن سیستم و کنترل توسط سیستم مرکزی

کارکرد پیوسته

مشاهده ی سایت شرکت سازنده 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

ادامه محتوا