در تاریخ 7 نوامبر 15

SBR

دکانتر SBR سرریز نیلوفری
SBR

SBR  یک سیستم لجن فعال پر و خالی شونده برای تصفیه فاضلاب است.

در این روش ،‌ فاضلاب برای تصفیه به یک راکتور هدایت می‌گردد تا مواد اضافه ی آن جدا شود.

متعادلسازی، هوادهی و زلال‌سازی در یک واحد انجام میگردد.  این روش مناسب پروژه های با محدودیت فضا است.

این روش ، از روش های بسیار قدیمی تصفیه ی فاضلاب بوده که امروزه با بهره گیری از تکنولوژی روز بهینه شده است.

در روش SBR حجم عملیات ساختمانی بسیار کمتر از شیوه های متداول لجن فعال میباشد.

امروزه این روش به صورت متناوب کار میکند و کارکرد منقطع نمیباشد.

در این سیستم به پمپ های بازگشت لجن فعال و لجن اولیه ی سیستم لجن فعال متعارف احتیاج نمی‌باشد.

بازرگانی روشن سحاب یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۹
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶