در تاریخ 9 نوامبر 15

سیستم حذف بوی شیمیایی

سیستم حذف بوی شیمیایی
سیستم حذف بوی شیمیایی

سیستم حذف بوی شیمیایی

فرآیند تصفیه ی هوا در یک اسکرابرخشک انجام میگردد.

فرآیند حذف مولوکل های بو توسط بستری از آلومین فعال شده انجام میگیرد.

مشاهده ی سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

بازرگانی روشن سحاب یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۹
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶