در تاریخ 8 نوامبر 15

دانه گیر ورتکس – پیش تصفیه ی پیستا تصفیه ی فاضلاب

دانه گیر ورتکس - پیش تصفیه پیستا

دانه گیر ورتکس – پیش تصفیه ی پیستا ( VORTEX)

دانه گیر ورتکس – پیش تصفیه پیستا برای جداسازی دانه از فاضلاب استفاده میگردد.

مشخصات :

طراحی ساده براساس حداکثرجریان

ظرفیت : ٣,٨٠٠٠ تا ٢٨٨,٠٠٠ متر مکعب در روز

افت هیدرولیکی حدود ٢٥ میلیمتر

جداسازی دانه با پمپ هوا یا پمپ دانه

جداسازی دانه ها تا قطر ٧٥ میلیمتر

بازرگانی روشن سحاب یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۹
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶