در تاریخ 27 نوامبر 15

نیم پل (half bridge) و تمام پل (full bridge )

پل لجن روب نیم پل و تمام پل
نیم پل (half bridge) و تمام پل (full bridge )

پل لجن روب نیم پل و تمام پل های ساخت شرکت EMO از تیرهای گالوانیزه ، آلومینیوم و استینلس استیل که اسکریپر پایینی و اسکریپر سطحی روی آن نصب شده اند ساخته میشود.این پل ها به صورتی ساخته شده اند که نصب و بهره برداری از آن ها بسیار ساده باشد.

در نیم پل تیغه های پایینی در نصف تانک قرار دارند و برای تکمیل یک سیکل،گردش ۳۶۰ درجه ای نیم پل لازم است .

در تمام پل تیغه های پایینی در قطر تانک قرار دارند و برای تکمیل یک سیکل،گردش ۱۸۰ درجه ای تمام پل لازم است .

 

نحوه ی کارکرد دستگاه :

جریان از قسمت مرکزی پل لجن روب نیم پل و تمام پل که ستونی فلزی یا بتنی است وارد حوضچه میشود

کلیفورد جریان را درون تانک پخش میکند

لجن جدا شده ، با چرخش آرام اسکرابر پایینی و تیغه های پایینی به سمت حوضچه ی مرکزی هدایت میشود

پرخش جریان از کلیفورد به سمت حلقه ی خارجی جریان شعاعی یکنواخت و دایم را موجب میشود

جریان تمیز ( که لجن آن جدا شده است ) از طریق کانال ویناچ خارج میشود

کفاب توسط اسکراپر سطحی جمع آوری و تخلیه ی میشود

مدل PR برای تانک های با قطر حداکثر ۳۵ متر طراحی میشود

نیم پل
نیم پل

 

تمام پل
تمام پل

 

مدل

PR 6-12

PR 13-18

PR19-25

PR26-35

قطر تانک

۶ تا ۱۲ متر

۱۳ تا ۱۸ متر ۱۹ تا ۲۵ متر

۲۶ تا ۳۵ متر

عمق کانال

دو تا سه متر

قطر کلریفورد

۱٫۵متر

۱٫۵متر ۲متر

۲٫۵متر

عمق کلریفورد

۱ متر

عرض جعبه ی کفاب

۵۰۰ میلیمتر

۶۰۰ میلیمتر ۸۰۰ میلیمتر

۱۰۰۰ میلیمتر

عرض پل

۸۰۰ میلیمتر

توان مصرفی

۰٫۱۸ کیلووات

۰٫۲۵ کیلووات ۰٫۲۵ کیلووات

۰٫۳۷ کیلووات

 

نیم پل (half bridge) و تمام پل (full bridge )

پل لجن روب نیم پل و تمام پل های ساخت شرکت EMO از تیرهای گالوانیزه ، آلومینیوم و استینلس استیل که اسکریپر پایینی و اسکریپر سطحی روی آن نصب شده اند ساخته میشود.این پل ها به صورتی ساخته شده اند که نصب و بهره برداری از آن ها بسیار ساده باشد.

در نیم پل تیغه های پایینی در نصف تانک قرار دارند و برای تکمیل یک سیکل،گردش ۳۶۰ درجه ای نیم پل لازم است .

در تمام پل تیغه های پایینی در قطر تانک قرار دارند و برای تکمیل یک سیکل،گردش ۱۸۰ درجه ای تمام پل لازم است .

 

نحوه ی کارکرد دستگاه :

جریان از قسمت مرکزی پل لجن روب نیم پل و تمام پل که ستونی فلزی یا بتنی است وارد حوضچه میشود

کلیفورد جریان را درون تانک پخش میکند

لجن جدا شده ، با چرخش آرام اسکرابر پایینی و تیغه های پایینی به سمت حوضچه ی مرکزی هدایت میشود

پرخش جریان از کلیفورد به سمت حلقه ی خارجی جریان شعاعی یکنواخت و دایم را موجب میشود

جریان تمیز ( که لجن آن جدا شده است ) از طریق کانال ویناچ خارج میشود

کفاب توسط اسکراپر سطحی جمع آوری و تخلیه ی میشود

مدل PR برای تانک های با قطر حداکثر ۳۵ متر طراحی میشود

نیم پل
نیم پل

 

تمام پل
تمام پل

 

مدل

PR 6-12

PR 13-18

PR19-25

PR26-35

قطر تانک

۶ تا ۱۲ متر

۱۳ تا ۱۸ متر ۱۹ تا ۲۵ متر

۲۶ تا ۳۵ متر

عمق کانال

دو تا سه متر

قطر کلریفورد

۱٫۵متر

۱٫۵متر ۲متر

۲٫۵متر

عمق کلریفورد

۱ متر

عرض جعبه ی کفاب

۵۰۰ میلیمتر

۶۰۰ میلیمتر ۸۰۰ میلیمتر

۱۰۰۰ میلیمتر

عرض پل

۸۰۰ میلیمتر

توان مصرفی

۰٫۱۸ کیلووات

۰٫۲۵ کیلووات ۰٫۲۵ کیلووات

۰٫۳۷ کیلووات

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

بازرگانی روشن سحاب یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۹
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶