در تاریخ 13 نوامبر 15

پكيج های تزريق مواد شيميایی

پكيج تزريق مواد شيميايی

پكيج تزريق مواد شيميايی

 

پكيج تزريق مواد شيميايی جهت تزريق مواد مختلف به خطوط لوله و يا خطوط فرايندی تصفيه و يا پتروشيمی به كار می روند ، اين بسته های تزريق موادی نظير  CORROSION INHIBITOR، متانول  ، WAX ،آسفالت ، DEMULSIFIER و… را با فشار ها و دبی های متفاوت را ، به خطوط جهت محافظت از خوردگی ، يخ زدگی و يا جدا سازی آب و … تزريق می نمايند.

در طراحی اين بسته های تزريق مواد ، می بايست به سايز PIPING و يا  TUBING ، در ورودی و خروجی پمپ ها ، دقت نمود تا از پديده هايی نظير ضربه قوچ(WATER HAMMER) و يا كاويتاسيون و… جلوگيری گردد.

همچنين بايستی به سايز PULSATION DAMPER و محاسبات مربوط به مقدار PRECHARGE دمپرها توجه ويژه نمود كه اين موارد در طراحی های من كاملا رعايت گرديده و خواهد شد.

در طراحی اين بسته های پكيج تزريق مواد شيميايی، از پمپ های مختلف ، و انواع گوناگون (پلانجری ، ديافراگمی ، تك هد ، دو هد ، سه هد و…) و نيز قابليت های مختلفی همانند داشتن ترانسميتر ، اختلاف سنج (DP CELL) و… می توان استفاده نمود.

همچنين بسته به طراحی اين بسته های تزريق و درخواست كارفرما جنس مخازن ، تعداد پمپ ها ، نشان دهنده های فشار (PRESSURE GAUGE) ، تعداد خطوط خروجی از پكيج تزريق و… قابليت تغيير و طراحی خواهند داشت.

در طراحی مدارات كنترلی اين قابليت وجود دارد كه بتوان سيستم كنترل آن ها را بر اساس رله بيس (RELAE BASE مطابق SPC شركت نفت) و يا PLC BASE طراحی نمود در استفاده از سيستم PLC اين توانايی وجود دارد كه بتوان توسط (HUMAN MACHINE INTERFACE( H.M.Iكليه فرايند های مربوط به كنترل سيستم را مشاهده ، تغيير ، ثبت و يا ارسال به ساير مناطق ديگرنمود.

بازرگانی روشن سحاب یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۹
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶